Euroopa Liidu lipp lehvimas Euroopa parlamendi hoone ees. Foto: Bigstockphoto.com

Euroopa Komisjoni esindus Eestis informeerib: enamik eurooplasi on Euroopa Liidu tuleviku ja oma riigi majanduse olukorra suhtes optimistlikud. Usaldus ELi vastu kasvab jätkuvalt ja on jõudnud kõrgeimale tasemele pärast 2010. aastat. Eesti kuulub riikide hulka, kus usaldus ELi vastu on kõige rohkem kasvanud.

Eurobaromeetri uuringu järgi on praegune näitaja on 42% (võrreldes 36%ga 2016. aasta sügisel ja 32%ga 2015. aasta sügisel). Kõige suurem on usalduse kasv olnud Prantsusmaal (41%, +15 protsendipunkti), Taanis (56%, +11) ja Eestis (55%, +11).

Ka toetus eurole on suurem kui kunagi varem pärast 2004. aastat: eurot toetab 73% euroalal vastanutest.

Muutunud on Euroopa Liidu suurimateks probleemideks peetavad teemad. 2015. aasta kevadest saati olulisimaks peetud rändeteema on langenud teisele kohale (38%, –7 protsendipunkti) ja ELi olulisimaks probleemiks on kerkinud terrorism (44%, võrreldes 2016. aasta sügisega +12 protsendipunkti).

Neist kaugemale jäävad majanduslik olukord (18%, –2), liikmesriikide rahanduse olukord (17%, muutumatu) ja tööpuudus (15%, –1).

Terrorismi ja rännet peetakse olulisimateks probleemideks kõigis riikides peale Portugali ja Rootsi.

Loe lähemalt siit.