Foto: Piqsels

Euroopa Liidul on "rahvastikuprobleem", mida ilma seadusliku sisserändeta pole võimalik lahendada, väidab Euroopa Komisjoni Horvaatia päritolu asepresident Dubravka Šuica. 

"Ennustuste kohaselt elab 2070. aastal Euroopas ainult neli protsenti maailma inimestest. Me peame püüdlema tasakaalu poole. See on põhjus, miks me oleme huvitatud maailma demograafiast," vahendab Komisjoni asepresidendi sõnu Euractiv.

Hetkel elab Euroopas ligi kümme protsenti maailma inimestest. Eurostati numbrid näitavad paraku, et 2021. aastal oli pisut üle viiendiku Euroopa Liidu elanikest üle 65 aasta vanad ja vanemate inimeste osakaal kasvab igas liikmesriigis.

Viimase viiekümne aasta jooksul on Euroopa Liidu elanike oodatav eluiga kasvanud tänu meditsiini ja terviseteenuste arengule kümmekond aastat.

Dubravka Šuica Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

Šuica leiab, et kui soovitakse säilitada tasakaalu Euroopa ja muude kontinentide vahel, tuleb toetuda sisserändele ja seda hoolimata asjaolust, et tegemist on tundliku teemaga. Tema sõnul on maailma kõige nooremat kontinenti Aafrikat puudutavad küsimused eriti vastuolulised. 

Kuigi rahvastikuküsimused on liikmesriikide pärusmaa, rõhutas Šuica, et Euroopa Liidu käsutuses on erinevaid meetmeid, millega suunata rahvastiku jaotumist.

"Me püüame luua keskkonda, milles noortel peredel läheks hästi," osutas asepresident ELi ühtekuuluvuspoliitikale.

Samuti viitas ta mitmetele EL fondidele, mis aitavad liikmesriikides, piirkondades, linnastutes ja linnades rajada paremat taristut, et sealsetel elanikel oleks "jõukam" elu.

Šuica sõnul on Komisjoni sihikul eriti maapiirkonnad, mis moodustavad Euroopa Liidust 80 protsenti ja seal elab ainult kolmandik inimestest. Vähese asustatuse tõttu soovib Komisjon just sinna uussisserändajad ümber asustada.

Norra valitsus arvas 1970. aastatel, et riigi põhjaosas elab liiga vähe inimesi ja sinna oleks tore asustada pakistanlasi. Pakistanlased kaebasid valitsuse maapiirkondades elamise kohustuse pärast kohtusse, võitsid ja kolisid elama suurtesse linnadesse, peamiselt pealinna Oslosse. Ametlik statistika näitab, et tööl käib vaid 60 protsenti Pakistani päritolu inimestest ja naistest 35 protsenti.

Dubravka Šuica on Horvaatia Demokraatlikku Ühendusse (Hrvatska demokratska zajednica) kuuluv poliitik, mis on konservatiivne, mõõdukas parempoolne partei. Euroopa Parlamendis kuulub Horvaatia Demokraatlik Ühendus Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni, kuhu Eestist kuulub Isamaa.

Toimetas Karol Kallas