Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker. Foto: Frederick Florin, AFP/Scanpix

Euroopa Komisjon ei näe seost Kölni rünnakute ja migrantide sissevoolu vahel, pidades aastavahetusel Kölnis toimunut avaliku korra probleemiks. Komisjon tahab kuuldavale tuua "mõistuse häält" ning seista vastu populismile ja võõravihale.

Euroopa Komisjoni 13. jaanuari istungi protokollist võib lugeda, et esimese asepresidendi Frans Timmermansi hinnangul oli uusaastaöö Kölni sündmuste näol tegemist avaliku korra probleemiga, mis pole seotud põgenikekriisiga.

Timmermans märgib, et vaid umbes 40 protsenti immigrantidest – peamiselt süürlased – on sõjapõgenikud, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. Üha enam jõuab Euroopasse kolmandatest riikidest pärit migrante, keda kannustavad hoopiski majanduslikud põhjused.

Järgnenud arutelu käigus rõhutas Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri meeskond, et Komisjon peab olema "mõistuse hääl", mis aitab pingeid leevendada ja astub vastu populistlikule retoorikale.

Junckeri meeskonna arvates tuleb resoluutselt tagasi lükata väärseoste loomine teatud laadi kuritegude – nagu uusaastaööl Kölnis toime pandud rünnakud naiste vastu – ja põgenike massilise sissevoolu vahel.

Allikas: erinevad meediaväljaanded.