Rändajate rühmake on jalutanud Serbiast piiriküla Asotthalomi Ungari territooriumil paiknevale põllule 2015. aasta 7. juulil. Foto: Scanpix

Euroopa Komisjon andis täna Euroopa Liidu kõrgeimasse kohtusse kohustuslikest põgenikekvootidest keeldunud Tšehhi, Ungari ja Poola.

“Euroopa Komisjon otsustas täna anda Tšehhi, Ungari ja Poola ümberpaigutamise kohustuste täitmata jätmise eest Euroopa Kohtusse,” ütles Komisjon oma avalduses.

Komisjon viitas sellesama Euroopa Kohtu septembrikuisele otsusele vastuseks Slovakkia ja Ungari poolt esitatud kaebusele, et Euroopa Liit võib nö erakorralises olukorras liikmesriikidele migratsioonikvoote peale suruda ka vastu nende tahtmist.

Ungari peaminister Viktor Orbán nimetas otsust tookord “tülgastavaks” ning nimetas seda “Euroopa õiguse ja väärtuste vägistamiseks.”

Sarnast seisukohta väljendas ka Poola peaminister Beata Szydło, kelle sõnul polnud kohtu otsus üllatav, kuid ei muutnud vähimalgi määral Poola leppimatust immigratsioonikvootide pealesurumisega Euroopa Liidu poolt.

Euroopa Liidu kõrgeim kohus otsustas: EL võib liikmesriikidele nn pagulaskvoote vastu nende tahtmist peale suruda