"Euroopalikud väärtused" külvavad Vahemerel surma. Foto: Bennymarty/Bigstockphoto.com

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex on tunnistanud, et otsimis- ja päästemissioonid (search and rescue, SAR) Vahemerel toetavad kriminaalsete migrandismugeldajate ärimudelit ning kasvatavad uppumissurmade koguarvu.

Frontexi riskianalüüsis aastaks 2017 tõdetakse*:

"SAR-missioonidel Liibüa territoriaalvete lähistel on soovimatud tagajärjed.

Nimelt mõjutavad need smugeldajate plaanimist ja toimivad kui magnet… Ohtlikke ületusi meresõiduks mittekõlbulikel ning ülekoormatud alustel korraldati peamise eesmärgiga saada EUNAVFOR Med/Frontexi ja valitsusväliste organisatsioonide laevade poolt tuvastatud.

Nagu näib, aitavad kõik Vahemere keskosas SAR-operatsioonides osalejad tahtmatult kurjategijatel saavutada oma eesmärke minimaalsete kulutustega ja tugevdades nende ärimudelit, suurendades eduvõimalusi.

Migrandid ja pagulased – keda julgustavad eelkäijate edulood – võtavad ette ohtliku ülesõidu, kuna on teadlikud Euroopa Liidu humanitaarabist ning loodavad selle peale."

Tulemuseks on, et aastal 2016 saavutas ülesõitude arv kõigi aegade rekordiks 180 000, millega kaasnes uppumissurmade arvu tõus 5083 peale.

2015. aastal oli uppumisi 3777 ja 2014. aastal 3279.

Frontex tunnistab, et probleemi mastaap on ärevust tekitav, sest "SAR-missioonid kujutavad endast olulist komponenti inimkaubitsejate operatsioonidest ning annavad neile selge taktikalise eelise."

Sellele vaatamata kinnitab Euroopa Liidu agentuur, et SAR-missioonid jätkuvad kuni migrandikriis Vahemerel kestab – mitte üksnes rahvusvaheliste kohustuste tõttu, vaid samuti tulenevalt euroopalikest väärtustest.

Mõnda aega tagasi täpselt sama probleemiga maadelnud Austraalia võttis vastupidise kursi. Endise peaministri Tony Abbotti juhtimisel käivitus sõjaväeline operatsioon "Suveräänsed piirid", mille käigus suunati smugeldajate alused tagasi sadamaisse, kust nood teele olid asunud või eskorditi mõnda kolmandasse riiki.

Migrantide varjupaigataotlusi töödeldi merel ja mujal.

Tõelisi pagulasi majutatakse väljaspool Austraaliat Rahvaste Ühenduse kulul.

Viimane smugeldajate alus jõudis Austraalia rannikuni 900 päeva tagasi.

Tony Abbott on öelnud Euroopa Liidu liidritele: "Kui te tahate lõpetada surmad ja uppumised, siis te peate peatama paadid."

"Efektiivne piirikaitse pole pirtsakate pärusmaa," ütles Abbot mullu. "Aga see on absoluutselt vajalik, et päästa elusid ning kindlustada riikide tulevik. Tõeliselt kaastundlik tegu on peatada paadid ja lõpetada surmad."

Ühtlasi on Abbot hoiatanud, et "paljud paatidega tulijad ja Euroopa väravate taga märatsejad näivad olevat otsustanud ühineda vihase alamklassiga" ning seetõttu võib migrandikriis kujutada endast eksistentsiaalset ohtu Euroopa ühiskondadele.

"Liiga paljud tulevad mitte tänuga vaid kibedusega, ning kinnisideega, et Euroopa peaks neile ruumi tegema. Mõned Türgi liidrid on isegi õhutanud moslemeid osi Euroopast tagasi haarama. Samuti on potentsiaalsete migrantide seas kalifaadi sõdalasi, kel kavas jõhker vägivald."

* mitteametlik tõlge