Euroopa Parlament tööhoos 2010. aasta 19. aprillil. Foto: Scanpix

Euroopa Liit astub samme "kriminaliseerimaks elupooldavaid vaateid" ja "abordi mittevõimaldamist", kirjutab Breitbart ning selgitab, et Euroopa Parlamenti süüdistatakse katses "kriminaliseerida" elupooldavad vaated, kuna institutsioon on võtnud vastu raporti, mis kirjeldab ligipääsu piiramist abordile kui "vägivalda naiste ja tüdrukute vastu".

Dokumendi autorid Euroopa Parlamendis eitavad, et tegemist on rünnakuga "kristlike väärtuste pihta" ja "liberaalse agenda" propageerimist, kuid paistavad panevat ühte patta naistevastase vägivalla kasvu ja Donald Trumpi valimise USA presidendiks.

Konkreetsemalt on Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon (LIBE) avaldanud vahearuande, milles kutsub Euroopa Liidu liikmesriike "kiiremas korras" (ingl. k. urgently) ratifitseerima uue naistevastase vägivalla konventsiooni ning "kinnitab jõuliselt, et … turvalise ja legaalse abordi mittevõimaldamine on naiste- ja tüdrukutevastase vägivalla vorm."

Mistõttu "kõik liikmesriigid peavad "garanteerima … turvalise ja legaalse abordi" ning seda mitte tehes jäävad nad süüdi "sundraseduses".

Veel kutsub vahearuanne liikmesriike üles "võitlema … stereotüüpsete soorollide vastu, propageerides sooneutraalset keelekasutust ning pöörama tähelepanu meedia ja reklaami olulisele rollile" antud agenda edendamisel.

Dokumendi põhiautorid on Rootsi liberaal Anna Maria Corazza Bildt ja Itaalia sots Christine Revault.

Europarlamendi sõltumatu liige Steven Woolfe (varasemalt UKIP) ütles Bildtile, et selline klausel "teeks sisuliselt kuriteoks, kui keegi usub abordi piiramise vajadusse."

Tulemuseks on, et "te kriminaliseerite inimeste mõtted, veendumused ja vaated. Te hääletate täna elupooldavate veendumuste ja vaadete kriminaliseerimise poolt. Te hääletate, et  kriminaliseerida need, kes seavad küsimärgi alla vasakleeri ortodokssuse."

Elupooldavate vaadete vastu on astunud võitlusse europarlamendi liige ja endise Rootsi peaministri Calr Bildti abikaasa Anna Maria Corazza Bildt. Foto: Wikipedia