Foto: Bigstockphoto

Euroopa Liidus kokku lepitud uuendus annab riikidele universaalvõtme, millega avada kõik veebilehitsejate aadressiribal olevad digitaalsed lukud, seades sel viisil ohtu kasutajate privaatsuse.

Tegemist on Euroopa Liidu määrusega eIDAS (electronic IDentification, Authentification and trust Services) elektrooniliste identifitseerimis- ja usaldusteenuste kohta. „Paraku on poliitikud ja bürokraadid justkui suletud uste taga kokku leppinud selles, et kõnealune määrus võimaldab igal euroliidu liikmesriigil paigutada brauseritesse „riiklikud" krüptovõtmed ning brauseritootjatel on keelatud usaldust nende võtmete suhtes ilma valitsuse loata tühistada", märgib Zone.ee juhatuse liige Ardi Jürgens oma blogis.

Tegemist on nii tõsise privaatsuse riivega, et üle 500 teadlase ja eksperdi ligi 40-st riigist koostasid ühise pöördumise „Last Chance to fix eIDAS: Secret EU Law threatens Internet security".

Ardi Jürgnes avab probleemse kokkuleppe sisu: „Lisaks võetakse veebilehitsejatelt õigus kohaldada nende võtmete suhtes täiendavaid turvakontrolle, välja arvatud juhul, kui need on eelnevalt heaks kiitnud Euroopa Liidu IT-standardite organisatsioon ETSI.

Sisuliselt antakse nii Euroopa Liidu poolt igale riigile universaalvõti, mis muudab varjatult kõik veebibrauserite aadressiribal olevad digitaalsed lukud kasutuks.

Need võtmed võimaldavad nimelt Euroopa riikide kontrolli all olevatel institutsioonidel tehniliselt pealt kuulata muidu krüpteeritud internetiliiklust – sealhulgas e-posti, mida suur osa inimestest loeb samuti tänapäeval brauseri vahendusel.

Kiusatus selle võimaluse kasutamiseks saab ilmselt olema väga suur, eriti autoritaarsuse suunas libisevates riikides, mille sarnaseid leidub liidus viimasel ajal üha enam.

Kujutame siiski korraks ette, et privaatsus ei ole põhiõigus, mida kaitsta ja üheski Euroopa Liidu riigis ei ole võimul ega tule võimule autokraate, kes sooviksid oma riiki raudse rusikaga valitseda ning oma oponentidel salaja silma peal hoida.

Ikka jääb ju õhku tohutu julgeolekurisk, mis realiseerub sellel hetkel, kui sellise universaalse võtme üle saab kontrolli mõni riik, kes seda ära kasutades suudab kompromiteerida ligipääsu Euroopa Liidu või NATO julgeolekut kaitsvatele saladustele."

Toimetas René Allik