Kari Hollandi talus Foto: Bigstockphoto

Euroopa Liit on asunud ametlikult toetama Hollandi valitsuse plaani konfiskeerida riigi talumeestelt 3000 farmi, mis antakse üle riigi omandisse, eesmärgiga vähendada põllumajandussektori poolt eritatavate "kasvuhoonegaaside" hulka. 

Euroopa Liidu käik tuleb vastusena Hollandi kohalike omavalitsuste valimistele, mille võitis äsja asutatud Farmerite ja kodanike liikumine, mis seisab vastu võimul oleva valitsuse eraomandi riisumise plaanidele ökofundamentalismi ettekäändel. 

Aitamaks Hollandi keskvalitsusel plaani kiirkorras läbi suruda, asus Euroopa Liidu aparaat välja töötama direktiivide komplekti, mis toetab Amsterdami programmi sundvõõrandada 1,5 miljardi euro eest kokku 3000 talumajapidamist. 

Euroliit ja Hollandi keskvalitsus ütlevad, et talude sundvõõrandamine on möödapääsmatult vajalik seoses "kliimaalase hädaolukorraga", mis nõuab, et loomapidamise poolt atmosfääri paisatud kasvuhoonegaasidele (eeskätt lämmastik) pidur peale pannakse. Euroopa Liidu sõnul on Hollandi karjakasvatus planeedi kliimale sedavõrd kahjustav, et kaks kolmandikku sellest on vaja otsemaid sulgeda. 

Holland on vaatamata väikesele territooriumile maailma üks suurimaid põllumajandussaaduste eksportijaid. Möödunud aastal ulatus riigi põllumajandusest tulenev eksporditulu 122 miljardi euroni. Tegemist on farmerite elatusega, mis sundrekvireerimise plaani kohaselt talunikelt sisuliselt riigi poolt röövitakse. Hetkel võimul olev koalitsioonivalitsus on andnud lubaduse vähendada Hollandi ammoniaagi ja lämmastik-oksiidi heiteid 2030. aastaks 50% võrra. 

Plaan näeb ette talunike farmide sundriigistamise ning ümberstruktureerimise vastavalt rohepöörde agendale. Võimaldamaks programmi ellu viimist võttis Euroopa Liit kiirkorras vastu õigusaktid, mille kohaselt Hollandi keskvalitsuse sundrekvireerimise skeemi ei kvalifitseerita lubamatu riiklike dotatsioonide hulka. 

Märtsis võitis Farmerite ja kodanike liikumine veenva eduga Hollandi kohalike omavalitsuste valimised, mis oli hämmastav tulemus, arvestades, et tegemist on äsja loodud poliitilise parteiga. Hollandi talupidajad on läbi viinud ka mitmeid protestiaktsioone, mille käigus on traktoritega blokeeritud teid ja magistraale. 

Kartes Farmerite ja kodanike liidu võitu eesootavatel Hollandi parlamendi valimistel, on valitsus kuulutanud oma programmi seaduslikult siduvaks ka tulevastele valitsustele. 

Toimetas Adrian Bachmann