Euroopa Parlament hääletamas uue kliimapaketi poolt Foto: Scanpix

Euroopa Parlament võttis eile vastu kliimapaketi Eesmärk 55 (Fit for 55), mille raames luuakse maanteetranspordile ja hoonete kütmiseks mõeldud kütusele eraldi süsinikuturg, mis tõstab oluliselt hindasid. 

Kokkuleppe raames luuakse uus süsinikuturg sisepõlemismootoriga autode ja hoonete kütmiseks kasutatavate kütuste tarbeks (Emissions Trading System for Buildings and Road Transport), mille negatiivset mõju saavad kõige enam tunda väiksema sissetulekuga tarbijad, vahendab ERR.

Kliimapaketi tõttu tõusevad kolme aasta pärast ehk aastast 2027 hinnad märgatavalt, märgib ERR Euractivile viidates. Kuigi EL on võtnud eesmärgiks, et uues kauplemissüsteemis võiks CO2 tonni hind olla maksimaalselt 45 eurot, mis tähendaks näiteks ca 12 senti kallimat diislikütuse hinda, siis eksperdid ennustavad kordi suuremat tonni hinda. 

Berliinis asuv MCC uurimisinstituudi esmase hinnangu kohaselt võib CO2 tonni hind ilma toetusteta, keeldude ja standarditeta tõusta aastaks 2030 200-300%, kirjutab Die Welt. „See viib kütuste hinnatõusule, mille sarnast me nägime 2022 energiakriisis," lisasid MCC teadlased Matthias Kalkuhl, Maximilian Kellner ja Tobias Bergmann

Bensiini hind tõuseb prognooside kohaselt aastal 2027 2,3 euro peale liitri kohta. „Kütteõli muutub aegamööda kallimaks kui see oli 2022 energiakriisi ajal ja ka maagaas läheb kaks korda kallimaks," märgivad teadlased. 

Kliimapaketi negatiivsete mõjudena nähakse eelkõige energiaostuvõimetust ja liikuvusvaesust, nendib ERR. Selle pehmendamiseks luuakse 87 miljardi eurone erikliimafond (Social Climate Fund), toetamaks inimesi, kellele kliimapakett negatiivselt mõjub. 25% fondi mahust katavad liikmesriigid omavahenditest ehk maksumaksja rahast. 

Järgnevalt kavatseb Euroopa Liit laiendada süsinikuheitme turgu ka lennundusele ja laevandusele. Ühtlasi kehtestab EL süsinikumaksu importkaupadele (Carbon Border Adjustment Mechanism), mille eesmärk on tagada, et EL-i ettevõtted, kellel lasuvad suured keskkonnamaksud ja -tasud, ei satuks kehvemasse konkurentsiolukorda võrreldes riikidega, kus keskkonnanõuded on oluliselt leebemad. Importkauba süsinikumaks kehtestatakse järk-järgult 2026-2034. 

Toimetas René Allik