Euroopa Inimõiguste Kohtu, mille 1959. asutasid Euroopa Nõukogu liikmesriigid, hoone. Foto: Scanpix

Euroopa Nõukogu võttis 27. jaanuaril vastu otsuse, millega keelati liikmesriikidel Covid-19 viiruse vastu vaktsineerimise kohustuslikuks muutmine ja vaktsineerimisepõhine ahistamine.

Üks maailma juhtivaid inimõiguste eest seisjaid Euroopa Nõukogu, mis on erinev organisatsioon Euroopa Liidu juhtorganist Euroopa Liidu Nõukogust, ja kuhu kuulub 47 riiki, sealhulgas kõik Euroopa Liidu 27 liiget, otsustas jaanuari lõpus, et kohustuslik vaktsineerimine ei ole eetiline, seaduslik ega praktiline.

Otsuse mõned punktid kõlavad järgmiselt:

7.3 Seoses suure vaktsineerimise määra tagamisega:

7.3.1 tuleb tagada kodanike teavitamine, et vaktsineerimine EI OLE kohustuslik ja kedagi ei survestata vastu nende tahtmist poliitiliselt, sotsiaalselt või mõnel muul viisil ennast vaktsineerida laskma;

7.3.2 tuleb tagada, et kedagi ei diskrimineerita juhul kui teda pole vaktsineeritud, kas võimalike terviseohtude tõttu või soovimatusest ennast vaktsineerida.

"Covid-19 vaktsiinid: eetilised, juriidilised ja praktilised kaalutlused" pealkirja kandvas dokumendis leitakse (3. punkt), et olukorra paranemist on kõige varem oodata alles 2021. aasta keskel või lõpus.

Euroopa Nõukogu vaktsiiniresolutsiooni tervikteksti on võimalik lugeda siin.

Toimetas Karol Kallas