Läinud nädalal võis Guy Verhofstadt tunda uhkust ja rõõmu hääletustulemuste üle Euroopa Parlamendis. Foto: Scanpix

Euroopa Parlament hääletas läinud nädalal ülekaalukalt selle poolt, et bloki progressiivseid "euroopalikke väärtusi" eiravaid patriootlikke liikmesriike tuleks kutsuda korrale rahaliste sanktsioonidega.

Üleastumiste definitsioonina sai kirja "õigusriigi" rikkumine, kirjutab Breitbart ning lisab, et hääled (397 poolt, 158 vastu ja 69 mittehääletanut) jagunesid paljuski piki liberaalsema lääne ja konservatiivsema ida joont.

Nagu täpsustas Euroopa Komisjoni eelarvevolinik Günther Oettinger, peavad "finantskaristused olema proportsioonis õiguse- või õigusriigi printsiipide rikkumise tõsidusega."

Ta lisas, et eelarvelised küsimused Euroopa Liidus peavad olema tasakaalus teiste "mehhanismidega … nagu näiteks artikliga 7."

Artikli 7 alusel kavandatakse teadupärast parasjagu sanktsioone massimigratsiooni osas üleliidulistele reeglitele mitte alluvate kuid netosaajate Ungari ja Poola suhtes.

Selsamal päeval kiitis Euroopa Parlament heaks ka 1,8 miljardi euro eraldamise "õiguste ja väärtuste" programme tarvis Euroopa Liidu järgmises eelarveraamistikus.

Eraldisele aplodeeris prominentne eurofiil ja liberaal Guy Verhofstadt, kes sedastas, et see skeem "toetab neid tegijaid, kes kaitsevad euroopalikke väärtusi üle kogu Euroopa Liidu, nagu näiteks valitsusväliseid organisatsioone."

Verhofstadtiga samasse europarlamendi franksiooni (ALDE) kuuluv ja George Sorosele soodsana ära märgitud Sophie in't Veld lisas: "Täna on Euroopa Parlament astunud tähtsa sammu euroopalike väärtuste kaitsmiseks.

On olemas konsensus seada paika mehhanism, millega saab hoida ELi raha [eraldamist] liikmesriikidele, kes ei respekteeri inimõigusi ja õigusriiki.

Aga see on piitsa ja prääniku meetod: me panime paika ka selle uue Õiguste ja Väärtuste fondi summas 1,8 miljardit eurot, mis on spetsiifiliselt suunatud toetama valitsusväliseid organisatsioone, kes euroopalike väärtuste eest seisavad."

Toimetas Urho Meister