Homolipud ühes Euroopa tähelipuga. Foto: Bigstockphoto

14. septembril võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis nõuab samast soost inimeste "abielu" ja partnerluse osas Euroopa Liidu ühist seisukohta. Dokumendis leitakse, et liikmesriigid ei saa tugineda samasooliste abielude põhiseaduslikule keelule, kuna "ELi õigus on ülimuslik mis tahes siseriikliku õiguse, sealhulgas vastuoluliste põhiseaduslike sätete suhtes".

Euroopa Parlamendis 387 poolthäälega vastu võetud resolutsioon nõuab, et EL võtaks samast soost inimeste abielu ja partnerluse tunnustamise kohta ühise seisukoha. Resolutsioon "kutsub liikmesriike üles võtma vastu asjakohaseid õigusakte eesmärgiga tagada täielik kinnipidamine õigusest era- ja perekonnaelule ilma diskrimineerimiseta ning kõigi perekondade vaba liikumine, sealhulgas meetmeid, millega hõlbustada transsooliste vanemate juriidilise soo tunnustamist".

Resolutsioon leiab muuhulgas, et ELi õigus on ülimuslik mis tahes siseriikliku õiguse, sealhulgas vastuoluliste põhiseaduslike sätete suhtes, ning "seetõttu ei saa liikmesriigid tugineda samasooliste abielude põhiseaduslikule keelule ega niinimetatud moraali või avaliku korra põhiseaduslikule kaitsele, et piirata isikute põhiõigust ELis vabalt liikuda ja rikkuda seeläbi riigi territooriumile kolivate vikerkaareperede õigusi."

Euroopa Parlamendi saadikutest toetas resolutsiooni 387, vastu oli 161 ning erapooletuks jäi 123 saadikut.

Eesti saadikutest andsid oma hääle resolutsiooni toetuseks Yana Toom, Andrus Ansip, Urmas Paet, Sven Mikser ja Marina Kaljurand. Vastu oli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna saadik Jaak Madison. Isamaa eurosaadik Riho Terras jäi erapooletuks. 

Euroopa Parlamendi saadiku Jaak Madisoni hinnangul on Euroopa Parlamendi poolne liikmesriikide siseasjadesse sekkumine on häbiväärne ja lubamatu.

"Euroopa Liidul ei ole mitte mingit õigust öelda liikmesriikidele, milline peab olema siseriiklik perekonnapoliitika või suhtumine LGBT-küsimusse," tõdes Madison Objektiivile.

"Praegusel hetkel tuginetakse demagoogiliselt vaid "võrdsuse" ja Euroopalike väärtuste" põhimõttele, kuid see on niivõrd laialivalguv mõiste ja sellega annaks sisustada ükskõik mida. Kuid selleks, et selliseid nõudmisti Euroopa Liidult ei tuleks, peaksid ka valijad hoolikamalt mõtlema enne valimisi. Antud hääletuses olin vastu ainult mina ja erapooletuks jäi Riho Terras. Kõik ülejäänud Eestist valitud esindajad hääletasid paraku selle poolt. See on piinlik," tunnistas EKRE saadik.

Toimetas Markus Järvi