Eurooplane Hans või Fritz loodab, et saabub moslemist migrant Mohammed ja hakkab tema pensionisamba heaks usinalt tööle. Mohammed ise küll nii ei arva ja ainuüksi mõtegi sellest on täiesti absurdne, kirjutab Daniel Greenfield.

Hetkel domineerib Euroopa liidrite retoorikas peamiselt kaks teemat: euroopalike väärtuste säilitamine moslemimigrantide abiga ja moslemimigrantide integreerimine nii, et nad võtaksid omaks euroopalikud väärtused. Kahjuks ei ole Euroopa liidrid mõistnud, et euroopalike väärtuste päästmise plaani õnnestumine on võrdelises seoses sellega, kui hästi õnnestub euroopalike väärtuste hävitamine.

Needsamad euroopalikud väärtused, mis nõuavad näiteks alla 10 miljoni elanikuga Rootsilt 180 000 moslemimigrandi vastuvõtmist aastas, seavad nn uutele rootslastele ka ootused, et nad suudaksid olla tolerantsed, aktsepteeriksid feminismi ning homoabielusid. Ja ometigi on Euroopa linnad täidetud šariaadi patriootidega, vihaste töötute meestega, kes lehvitavad Islamiriigi lippu ja panevad aeg-ajalt toime mõne terroriakti.

Osad Kesk-Euroopa riigid on nüüdseks märganud, et euroopalikel väärtustel ei ole suurt midagi pistmist Euroopa riikide jätkusuutliku funktsioneerimisega. Selle asemel tegeletakse omamoodi paigaltammuva sotsialismiga. Kuid ka sotsialistlikus heaoluriigis oodatakse, et inimesed käiksid elatise teenimiseks tööl. Kahjuks algas Euroopa helde heaoluühiskonna kiire kokkuvarisemine kohe, kui sisserännanud moslemid otsustasid seda oma huvides ära kasutada.

Kaks aastat tagasi teatas Hollandi kuningas, et 20. sajandi teise poole klassikaline heaoluühiskond on liikunud suunas, mis pikemas perspektiivis ei ole enam jätkusuutlik. Samal aastal kutsus Taani rahandusminister üles heaoluühiskonna kaasajastamisele. Kuid probleem ei ole mitte kaasajastamine, vaid keskaega tagasi liikumine. 27% Hollandis elavatest marokolastest ja 21% türklastest on töötud. 27% Taanis elavatest iraaklastest on samas olukorras. Ja isegi kui nad töötavad, on nende keskmine sissetulek tunduvalt madalam Euroopa keskmisest.

Kriitikud on viidanud tõsiasjale, et multikultuurne Ameerika ei ole suutnud üleval hoida samasugust heaoluühiskonda nagu on Euroopas. Nüüd mil Euroopa heaoluriigid on muutumas multikultuurseteks, ei suuda ka nemad samamoodi jätkata. Euroopa on oma heaoluühiskonda ja selle väärtustesse palju investeerinud. Moslemimaailm on aga investeerinud suurtesse perekondadesse. Euroopa ootab moslemimaailma suurtelt peredelt, et need päästaksid vananeva Euroopa. Moslemimigrandid aga ootavad Euroopalt oma suurte perede toetamist, samal ajal kui nemad tegelevad narkoäriga või löövad nii muuseas maha mõned pead.

Euroopalt enesetappu nõudvad euroopalikud väärtused on seotud teatud ideoloogiaga, mitte keele, kultuuri või rahvusega. Euroopasse saabuvad migrandid kahjuks ei jaga seda ideoloogiat. Miks peaks 23-aastane Mohammed töötama neli aastakümmet selleks, et mõni Hans või Fritz saaks minna 61-aastaselt pensionile ning mõnuleda Mallorcal? Ainuüksi mõte sellest, et Mohammed peaks mingilgi põhjusel tahtma teha midagi sellist, on täiesti absurdne ja Euroopa liidrite ning nende murelike kodanike rumala fantaasia vili. Mohammed ei jaga euroopalikke väärtusi. Ja ei hakka neid ka kunagi jagama, ükskõik kui hoolega vananevad õpetajad Euroopa koolides sellest jahuvad.

Moslemimigrandid on mõeldud vananeva Euroopa pensionisambana. Kuid moslemimigrantidel endil on hoopis teistsugused plaanid. Fritz eeldab, et sel ajal kui tema puhkab, teeb Mohammed tööd. Mohammed aga juba puhkabki ning eeldab omakorda, et Fritz teeb tööd. Fritz ei ole Mohammedi sugulane, seega ei näe Mohammed mingit põhjust, miks peaks ta tema toetamiseks töötama.

Euroopa sotsiaaldemokraatia on muutnud ühiskonna üheks suureks kindlustusseltsiks, kus raha kogutakse ühte patta kokku. Kuid islam keelab kindlustusega tegelemise, kuna seda peetakse hasartmänguks. Euroopa sotsiaaldemokraatia ootab, et eurooplased ostetakse kautsjoni vastu välja, kuid Mohammedi jaoks on euroopalikud väärtused kuritegu islami vastu. Mohammedi jaoks võrdub maksete tegemine sellisesse süsteemi hasartmänguga, kuid süsteemist raha välja võtmine on Jizya – tasu, mida mittemoslemid on kohustatud maksma moslemitele. Islami seaduste järgi on näiteks lubatud narkoäri, kuid maksude maksmine mitte. Seetõttu tegelevadki nii paljud salafiidid Euroopas narkoäri ning pettustega. Euroopa heaoluühiskonna suures süsteemis osalemine on suurem patt kui uskmatute tagant varastamine.

Mohammed ei plaani usaldada oma tulevikku kahtlaste pensionifondide kätte. Ta investeerib tuleviku oma lastesse. Ja kui sellist eluviisi toetab veel ka sotsiaalhoolekanne, siis seda parem. Kui sotsiaalhoolekanne kukub kokku, siis hoolitsevad vananeva Mohammedi eest need lapsed, kes ei ole vangis või IS-i ridades võitlemas. Selline pensioniplaan on tegelikult palju kindlam ja traditsioonilisem kui Euroopa oma.

Rootsi võtab sel aastal vastu 180 000 migranti. Saksamaa 1,5 miljonit. Suurem osa neist on noored mehed, kes järgivad Mohammedi pensioniplaani. Eurooplastele kinnitatakse, et Mohammed päästab nad demograafilisest kriisist. Kuid tegelikult paneb Mohammedi tulek veel suurema koorma noorte eurooplaste õlule, kes lisaks vananeva elanikkonna ülalpidamisele peavad nüüd hakkama ülal pidama ka miljoneid Mohammede, nende mitut naist ja neljateistkümmet last.

Seega tõuseb Euroopas pensionile mineku iga ja eakate inimeste sotsiaalteenuseid kärbitakse. Heaoluühiskond kukub kokku. Kuid seda tuleb kuidagi ikkagi elus hoida, kuna vastasel juhul ootavad ees suured rahvarahutused. Araabia kevade üheks käivitajaks olid teravilja hinnatõus ja toetuste kärpimine toiduainesektoris. Hinnad tõusid ja valitsused kukkusid, tänavarahutustest kasvasid välja kodusõjad. Kujutage siis ette sellist olukorda Rootsis, kus 50% noortest meestest moodustavad enamasti töötud moslemid.

Euroopa hävitab end pikkamööda ise ja seda euroopalike väärtuste nimel. Euroopa püüab kaitsta oma majandussüsteemi, juhtides seda kindlalt pankroti poole. Euroopa poliitikud peavad kõnesid ning selgitavad, kuidas meil on euroopalike väärtuste hoidmiseks vaja moslemite massmigratsiooni. Need kõned kõlavad sama segaselt nagu hullumeelse enesetapja hüvastijätukiri.

Islami väärtusi ei ole võimalik ühildada euroopalike väärtustega. Ja siin ei ole juttu mitte ainult sõnavabadusest või usuvabadusest, vaid isegi Euroopa heaoluühiskond ei vasta islami väärtustele. Moslemitel on kõrge sündimus, kuna nad suhtuvad oma tulevikku täiesti teisiti kui teevad seda eurooplased. Eurooplased on valinud väikesed perekonnad ja terve hulga ametkondi, mis kõik peaksid nende eest hoolt kandma. Kuid sellistel euroopalikel väärtustel ei ole tulevikku. Euroopa joob gripist paranemiseks mürki. Ning selle asemel, et muuta oma väärtusi, üritab Euroopa end hoopis hävitada. Mohammedi pensioniplaan ei päästa Euroopa sotsialismi, vaid annab sellele surmahoobi.

Tõlkinud Triin Van Doorslaer

Artikli eestikeelne tõlge ilmus esmalt portaalis Uued Uudised.