Ursula von der Leyen Foto: Scanpix

Ülehomme, 16. märtsil, esitleb Euroopa Komisjon nn netonull tööstuse seaduseelnõud, mis peaks viima tööstuse kasvuhoonegaaside emissiooni nulli. Tööandjad näevad plaanis reaalset ohtu Euroopa tööstuse eksistentsile. 

Puhaste tehnoloogiate väljakutse olla „kõige suurema tähendusega, et saavutada Euroopa Green Deal'i eesmärgid ja digitaalne pööre," sõnas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen Die Welti  vahendusel. EL on võtnud eesmärgiks muuta Euroopa aastaks 2050 süsinikuneutraalseks.

Euroopa tööandjate katusorganisatsioon Business Europe, mille liige on ka Eesti Tööandjate Keskliit, heidab von der Leyenile ette, et ta mõtleb liiga vähe Euroopa tööstuse käekäigu peale. „Euroopa deindustrialiseerimise risk on reaalne," hoiatab Business Europe'i peadirektor Markus Beyrer. Tema sõnul on paljud ettevõtted „hakanud juba praegu oma tootmisi viima osaliselt või täielikult Euroopast välja".

Samal ajal lausus von der Leyen, et Euroopa kliimaplaanide ja USA miljarditesse ulatuvate rohetehnoloogiate toetuste vahel „on kooskõla". Ühtlasi on EL võtnud eesmärgiks muutuda toorainete tarnete puhul Hiinast sõltumatumaks. Samal ajal osutab von der Leyen, et Hiinaga tehakse „katkematut koostööd võitluses kliimamuutuste vastu".

Toimetas René Allik