Facebooki käive oli 2019. aastal 70.7 miljardit dollarit ja kasum 18,5 miljardit. Foto: Bigstockphoto

Sotsiaalmeediahiid Facebook lubas pandeemia tõttu valusalt pihta saanud uudistetööstusesse investeerida 100 miljonit dollarit.

Facebook käivitas 2017. aasta jaanuaris Facebooki ajakirjanduse projekt (Facebook Journalism Project) nimelise toote. Projekti eesmärgiks on aidata sotsiaalmeedia plahvatusliku kasvu ja muude arengute tõttu hätta sattunud maailma peavooluajakirjandusel kohaneda uue olukorraga. Facebooki ajakirjanduseabi on nende endi sõnul järgmine:

  1. Uudiste kaudu kogukonna ehitamine. Facebook teeb koostööd ja investeerib organisatsioonidesse, mis panustavad kvaliteetsesse ajakirjandusse ja aitab ehitada jätkusuutlikke tulevikke kogukonnapõhistele uudistekanalitele.
  2. Maailma ajakirjanike harimine. Me suhtleme uudistetoimetustega ja pakume ajakirjanikele ilmavõrgupõhiseid koolitusi teemal, kuidas kasutada sotsiaalvõrgustike tööriistu oluliste lugude rääkimiseks.
  3. Kvaliteet partnerluse kaudu. Me võitleme libauudistega ja teeme nimel selle koostööd uudistetoimetuste ning mittetulundusühendustega. Me edendame uudiste kirjutamise oskust, rahastame uusi algatusi, jagame parimaid praktikaid ja aitame oma platvormil levitada parimat ajakirjandust.

Facebooki uudiste päästmise algatuse suurimaks murekohaks on tõsiasi, et meediaorganisatsioonid ei ole ühtne grupp. Siiani on algatus jaganud välja küll ohtralt stipendiume ja toetusi, kuid üldiselt on vastuvõtt jäänud leigeks.

Märtsi viimastel päevadel teatas facebook, et lisaks senistele panustele, investeerib ettevõtte maailma ajakirjandusse lisaks sada miljonit dollarit. 25 miljonit dollarit panustatakse otse kohalikesse uudistetoimetustesse ja 75 miljonit kulutatakse "täiendavale turundustegevusele".

Meediamajad üle maailma on koroonaviiruse pandeemia tõttu rängalt pihta saanud ja reklaamimahud on märgatavalt vähenenud kõikjal. Reuters arvas 12. märtsil, et reklaamitööstuse maht väheneb eeloleval aastal 10,6 protsenti ehk 26 miljardi dollari võrra. See arvamine toimus enne teadet olümpiamängude ärajätmisest ja kukkumine on märgatavlt suurem.

Facebooki pressiteates kirjutatakse: "Tänane olukord tõestab, et kohalik ajakirjandus on eluliselt tähtis avalik teenus. Ajal kui pea kõik ettevõtted seisavad kriisi tõttu silmitsi raske majandusliku olukorraga, saame me aru, et meie olukord on märksa parem ja me tahame aidata."

Esimese hooga jagab Facebook Ameerika Ühendriikide ja Kanada kohalikele uudistetoimetustele laiali viiskümmend 5000 dollari suurust toetuspaketti, mis peaksid aiatama katta "ootamatuid" kulusid.

Eesti meediatööstus on koroonaviiruse tõttu asunud töötajaid koondama, alles jäävate töötajate paka vähendatakse ja meediamajad on pöördunud riigi poole palgatoetuse sooviga ning palunud ettevõtjatelt, et need jätaksid oma reklaamiraha Eestisse.

Eelneva kolme tegutsemisaasta jooksul on Facebooki ajakirjanduse toode investeerinud kohalikesse uudistesse 300 miljonit dollarit.

Facebooki käive oli 2019. aastal 70.7 miljardit dollarit ja kasum 18,5 miljardit.

Toimetas Karol Kallas