Sakslasest politoloog Florian Hartleb. Kuvatõmmis saatest "Pealtnägija"

Novembrikuu viimasel päeval tegi Harju Maakohus teatavaks oma otsuse, millega jättis täies ulatuses rahuldamata sakslasest politoloogi Florian Marcus Hartlebi poolt Varro Vooglaiu, Markus Järvi ning Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) vastu esitatud hagi ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks. Aasta viimasel päeval esitas Hartleb vandeadvokaat Robert Sarve abil apellatsioonikaebuse.

Seoses 27-leheküljelise apellatsioonikaebuse esitamisega jätkub juba rohkem kui kaks ja pool aastat väldanud kohtuvaidlus teises kohtuastmes ning asja hakkab menetlema Tallinna Ringkonnakohus.

Oma kaebusega palub Hartleb tühistada esimese astme kohtu otsuse nii osas, millega jäeti tema hagi rahuldamata, kui ka osas, millega rahuldati Varro Vooglaiu vastuhagi. Samuti palub ta langetada uue otsuse, millega tema hagi rahuldada ja jätta Vooglaiu vastuhagi rahuldamata. Ühtlasi soovib Hartleb, et tema kohtukulud mõistetaks kostjatelt välja. Apellatsioonikaebuses heidab Hartleb Harju Maakohtule ette nii menetlusõigusnormide olulist rikkumist kui ka materiaalõiguse ebaõiget kohaldamist.

Vooglaiu sõnul on kahetsusväärne, et Hartleb ajab jäärapäiselt oma jonni ega suuda tunnistada, et mainekahju on talle tekkinud mitte kellegi teise kommentaaridest, vaid tema enda provokatiivsest ja kõike muud kui härrasmehelikust käitumisest. Lisaks osutab Vooglaid, et kõnealuse protsessi jätkumine on ebameeldiv, kuna see on niigi läinud väga kulukaks ja röövinud palju aega ja energiat.

"Kuna hagi esitati kohtusse ligi pooleteise aastase viivitusega ja selleks ajaks olid Vabaduse väljaku turvakaamerate salvestused juba kustutatud, on meie advokaatidel tulnud teha hageja poolt vaidlustatud väidete põhistamiseks vajalike tõendite kogumiseks (peamiselt tunnistajate leidmise teel) väga palju tööd, mis omakorda on tinginud suured menetluskulud. Seetõttu seisneb meie huvi mitte ainult selles, et Harju Maakohtu õiglane otsus jääks jõusse, vaid ka selles, et saaksime reaalselt oma menetluskulud hüvitatud. Vastasel juhul kujuneb protsess meile karistuseks sõltumata sellest, milline on selle sisuline tulemus," selgitas SAPTK juhataja.

Kõnealune kohtuasi sai alguse 2020. aasta aprillis, kui Hartleb ja Holmberg esitasid vandeadvokaat Robert Sarve esindajana kasutades Vooglaiu, Järvi ja SAPTK vastu kohtule hagi. Juba aasta varem ehk 2019. aasta kevadel nõudsid Hartleb ja Holmberg samuti Sarve kaudu esitatud nõudekirjaga enam kui 100 000 euro tasumist väidetava kahju hüvitamiseks.

Kahjunõuet põhjendati sellega, nagu oleks Vooglaid ja Järvi portaalis Objektiiv avaldatud käsitlustega kahjustanud Hartlebi ja Holmbergi mainet, esitades viimaste kohta seonduvalt 2018. aasta detsembri alguses Vabaduse väljakul toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel aset leidnud intsidendiga ebaõigeid faktiväiteid ja ebakohaseid väärtushinnanguid, mh väite, et Hartleb ja Holmberg viisid ellu inetu provokatsiooni.