President Ilvese nõuniku Urve Eslase poolt Eesti Päevalehes avaldatud artikkel, millega on püütud luua muljet, nagu vahendaks Objektiiv vene propaganda narratiivi, on läbinähtavalt propagandistlik ja peegeldab tõsiseid maailmavaatelisi probleeme, selgitavad Markus Järvi ja Varro Vooglaid selle nädala saates “Fookuses”.

Vooglaiu sõnul nähtub Eslase kriitikast mõttemuster, mille kohaselt ei olegi oluline mitte niivõrd küsimus sellest, kas kellegi poolt väidetu on tõene või mitte, vaid pigem see, kelle huvides ühe või teise väite või fakti väljatoomine on.

“Sellest tulenevalt tembeldatakse vaenulikuks propagandaks põhimõtteliselt kõik kanalid, sõltumata sellest, mida nad räägivad, kui nad ei laula kaasa lääne propaganda valesid,” selgitas ta, lisades, et niisuguses käsitluses ei ole midagi uut.

Markus Järvi sõnul on olukord Eestis tõesti drastiline, sest peavoolumeedia tervikuna räägib olulistes asjades ainult ühte ja sama juttu.

“Meil on selline ühtne tervik ja mitte ükski peavoolu meediakanal ei lähe sellest tervikust ei paremale ega vasakule – kõik moodustab ühtse terviku, nii Eesti Meedia grupp, Ekspress grupp kui ka ERR, milles valitseb väga ühtne nägemus kõigist olulistest küsimustest. Paljudest olulistest küsimustest vaikitakse ja kui keegi need küsimused käsile võtab, tituleeritakse ta automaatselt vene propagandistiks – kesksetele probleemidele tähelepanu pööramine on niisiis iseeneses Venemaa propaganda.”

Järvi sõnul ohustab selline olukord Eesti ühiskonna tugevust, kuna inimesed, kes tahaks olulistele probleemidele tähelepanu pöörata, ei saa seda häbimärgistamise hirmus teha.

Vooglaiu hinnangul suretatakse vene kaardiga avalikku arutelu sihilikult: “Küsimus ei ole üldse selles, mis teemast me räägime – põhimõtteliselt ükskõik, millise olulise teema sa ette võtad ja hakkad süstemaatiliselt vastu rääkima võimulolijate jutupunktidele, saad varem või hiljem Venemaa käsilase sildi kaela. See suretab avalikku arutelu, kuna selle tulemusel hakkavad arukad inimesed eemale hoidma. Tegu on räpase, aga tõhusa taktikaga, mille kaudu muudetakse sildistatud inimene avalikkuse silmis kahtlaseks, ebameeldivaks ja eemaletõukavaks.”

“See ongi propagandistliku süsteemi peamine eesmärk, et inimesed loobuksid iseseisvast mõtlemisest ning hakkaksid mõtlemise asemel reprodutseerima ja levitama võimu poolt ette antud loosungeid,” toonitas ta ja lisas, et teadlik ja järjepidev avaliku arutelu suretamine vene kaardiga häbimärgistamise teel viib terve mõistuse halvatuseni, mis mürgitab kogu ühiskondliku kliima valega.

“Sellisena on tegu reaalsusest lahtihaakimisega ehk reaalsuse ja ideoloogia lahutamisega viisil, et need oleks inimeste teadvuses kaks täiesti eraldi asja,” lisas Järvi ja rõhutas, et kohalike ja lääne poliitiliste struktuuride ja protsesside tembeldamisele vene propagandaks tuleb otsustavalt vastu astuda.

Vaata ja kuula lähemalt videost.