Eesti Päevalehe reporter Tuuli Jõesaar heidab Delfis maadlustreener Martin Plaserile ette, et viimase väljaütlemine, nagu oleks Eestis tehtud 1,5 miljonit aborti, ei vasta tõele. Tegelikult ei vasta tõele hoopis Jõesaare enda väide, nagu oleks Eestis aborte tehtud “vaid” 290 000.

FOOKUSES:

Eesti Päevalehe reporter Tuuli Jõesaar heidab Delfi veergudel maadlustreener Martin Plaserile ette, et viimase väide, nagu oleks Eestis tehtud 1,5 miljonit aborti, ei vasta tõele. Jõesaare hinnangul tuleb niisugustele väidetele reageerida faktikontrolliga, mistõttu toob ta Tervise Arengu Instituudi statistikale tuginedes välja, et alates 1992. aastast on Eestis tehtud ca 290 000 aborti ehk viis korda vähem kui Plaseri väidetu.

KOMMENTAAR:

Tuuli Jõesaar tegeleb demagoogiaga, püüdes Eestis tehtud abortide arvu pisendada. Väide, et alates 1992. aastast on Eestis registreeritud ca 290 000 aborti, vastab iseenesest tõele. Paraku ei ole aga Plaser väitnud, nagu oleks 1,5 miljonit aborti tehtud alates 1992. aastast – Eesti eksisteeris ka enne taasiseseisvumist. Fakt on see, et alates 1956. aastast, mil abort Eestis seadustati, on meie maal tapetud sünnieelselt tõepoolest rohkem kui 1,5 miljonit last. Seda on rohkem kui Eestis praegu elavaid inimesi.