Kuulekusdeklaratsioone nõudev valitsus süvendab totalitaarse riigi mustreid, nendivad Markus Järvi ja Varro Vooglaid saates "Fookuses".

Saates tehti juttu siseminsiter Lauri Läänemetsa poolt valitsusele meelepärase deklaratsiooni nõudmisest MPEÕK metropoliit Eugenilt, siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüdi ähvardusest, et valitsus võib mittekuulekad usuühendused sundlõpetada, ning kõrge riigiametniku staatuse Postimehe töötaja rolli vastu vahetanud Meelis Oidsalu väitest, et EELK peapiiskop Urmas Viilma on hakanud radikaliseeruma.

Saates toonitatakse, et kui riigivõim arvab end omavat õigust nõuda isikutelt ja organisatsioonidelt ideoloogilistes ja poliitilistes küsimustes endale meelepäraste deklaratsioonide tegemist, ähvardades sellest keeldumise korral sanktsioonidega, siis toimub taganemine vaba ühiskonna aluseks olevatest põhimõtetest, mille tagajärjed jõuavad aja möödudes üha laiema isikuteringini.

Head kuulamist ja kaasamõtlemist!