Saates "Fookuses" vaatlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi valitsuse poolt algatatud nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatusi, mis hoolimata eelnõu seletuskirja eksitavatest väidetest jätaksid nakkushaiguste vastaste meetmete otsustusprotsessist välja riigikogu ning tsementeeriksid valitsuse koroonadiktatuuri.

Saates "Fookuses" arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse plaanitavate muudatuste üle, milles ilmneb mitmetest teistest eelnõudest tuttav ideoloogiline hoiak, millega riik kinnistab endale võimalikult suure otsustusõiguse, lõhestades samaaegselt ühiskonda kodanikele pealesurutud pseudoprobleemide läbi.

Juttu tuleb ka riigikohtu asjalikust kriitikast eelnõu suhtes ning MTÜ Ühinenud Meedikud ja Teadlased avalikust kirjast riigikogu liikmetele.

Kuulake ja vaadake lisa saatest!