Sotsialistide hädades on süüdi sotsialistid ise, kes keskenduvad globalistliku programmi elluviimisele ning on agressiivselt peale surutavate seksuaalvähemuste eriõiguste nimel hüljanud tavalise tööinimese huvid, tõdevad Markus Järvi ja Varro Vooglaid kommenteerides Tõnis Saartsi algselt Müürilehes ilmunud analüüsi sotsialistide ees seisvatest väljakutsetest. 

Sotside allakäik ähvardab hävitada sõjajärgse liberaaldemokraatliku ühiskonnakorralduse, kirjutab Tallinna ülikooli võrdleva poliitika dotsent Tõnis Saarts algselt Müürilehes ilmunud kommentaaris.

“Valimistulemused üle Euroopa näitavad, et sotsiaaldemokraatlik sajand on lõppenud. Traditsioonilise töölisklassi hääbumine ning globaliseerumise võitjate poolele asumine on muutnud sotsid marginaalseks jõuks,” tõdeb Saarts.

Osaliselt on Saartsil õigus, ent tähelepanu alt jäävad välja mitmed kesksed probleemid, mis sotside edu on kahandanud. Sotsialistide ebaedu on eelkõige seotud globalistliku ja liberaaldemokraatliku programmi ammendumisega.

Küsimus pole mitte üksnes tööliste maailmavaatelise spektri kirjususes. Küsimus on selles, et sotsialistid on sundinud tööinimesi end maailmavaateliselt ümber määratlema, kuna keskenduvad üksnes globalistliku programmi elluviimisele ning on agressiivselt peale surutavate seksuaalvähemuste eriõiguste nimel hüljanud tavalise tööinimese huvid, tõdevad saates “Fookuses” Vooglaid ja Järvi.

Kuulake lisa videost!