Laste tootmisele ja ostmisele USA-st või teistest vähem arenenud riikidest, kus inimkaubandus on lubatud, ei tohi Eesti ametivõimud takka kiita. Tõsiselt tuleb võtta karistusseadustikku, kus asendusemadus ja lapse müümine on kriminaalkorras karistatav tegevus, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi saates "Fookuses". 

Seekordses saates "Fookuses" vaatlevad saate autorid Markus Järvi ja Varro Vooglaid hiljuti õigustatud pahameelt tekitanud juhtumit, kus homoseksuaalid Mart Haber ja Taivo Piller teatasid meediakära saatel laste tellimisest USA-st.

Kuna Eestis on asendusemaduse teenuse pakkumine karistusseadustiku paragrahviga 132 keelatud, on homopaar Haber-Piller tellinud oma novembris Eestisse saabuvad kaksikud Ameerika Ühendriikidest, kus selline praktika on lubatud ning toimib ka ärilistel alustel.

Varro Vooglaidi sõnul näitab juhtum, kui kaugele oleme me jõudnud inimese esemestamisel ja vahendiks muutmisel.

"Tegu on inimkaubandusega, mis leiab aset 21. sajandil tänapäeva Eestis. Kui 19. sajandil praktiseeriti Ameerika Ühendriikides veel orjakaubandust, siis me näeme, et inimkaubandus sarnastes vormides pole kuskile kadunud. Nüüd lihtsalt kaubitsetakse lastega," tõdeb Vooglaid.

Markus Järvi hinnangul elame eufemismide ajastul, millega üritatakse varjata jumalatu, egoistliku ja voluntaristliku inimese diktatuuri, mille peamiseks tunnusjooneks on isiklike kapriiside rahuldamine. "Inimene on jumal, kes otsustab elu ja surma üle: kui ma tahan, siis ma mõrvan lapse, kui tahan ostan. Kui tahan, tapan ennast ära või sunnin enda lähedasi seda tegema," kirjeldab Järvi uuspaganlikku moraali.

"Kasutusel on hulk eufemisme. Lapsetappu nimetatakse abordiks, inimkaubandust ja lapse ostmist nimetatakse kunstlikuks viljastamiseks, asendusemaduseks ja lapsendamiseks. Enesetapu kohta kasutatakse mõistet eutanaasia ehk hea surm. Kõik peab käima minu kapriiside järgi ja keegi ei saa minu kapriiside rahuldamist hukka mõista," lisab Järvi.

Saate autorid tuletavad meelde, et Eesti karistusseadustikus on asendusemaduse praktika läbi lapse müümine ja ostmine karistatav. Karistusseadustiku paragrahvis 132 märgitakse: "Võõra munaraku või sellest valmistatud inimloote ülekandmise eest naisele, kelle kohta on teada, et ta kavatseb sellest arenenud lapse pärast sündi ära anda – karistatakse rahalise karistusega." Karistusseadustiku § 173 (1) ütleb aga järgmist: "Lapse müümise või ostmise eest – karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega."

Eesti ametivõimud peaavadki saatejuhtide hinnangul asuma põhiliste inimõiguste kaitsel inimkaubanduse tõkestamiseks. Tõsiselt tuleb võtta karistusseadustikku, kus asendusemadus ja lapse müümine on kriminaalkorras karistatav tegevus, tõdevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi.

Kuulake lisa saatest!

Brave New World: laste kaubastamine