Rakvere lihakombinaadi streik on toonud esile olulised teemad, millest avalikkuses räägitakse vähe. Objektiivi saates "Fookuses" arutlevad Varro Vooglaid ja Markus Järvi katoliku kiriku sotsiaaldoktriini kaudu õiglase ja inimväärse palga teemadel.

Õiglasest palgast peaks oleks võimalik ära elatada oma perekond ning hea majandamisega peaks sellest jääma üle ka säästudeks. Tööandjatel lasub aga moraalne kohustus mitte töötajaid ekspluateerida ning tasuda neile inimväärset palka, selgitab Markus Järvi.

Varro Vooglaid avab aga probleemi tausta selgitusega sellest, kuidas majandusteadust käsitletakse viimase paarisaja aasta jooksul kitsalt justkui matemaatilis-loodusteadusliku valdkonnana, mis seisab väljaspool moraaliseaduse kohaldusala. "Selline majandusfundamentalistlik lähenemine on aga vale, sest kõik, mis kuulub inimsuhete sfääri, allub ka moraaliseadusele, kaasa arvatud majandus," toonitab ta.

Eestis laialt levinud palgavaesus annab aga otsest tunnistust töötajate rõhumisest pahatihti välismaises omanduses tegutsevate ja vabaturumajanduse loosungi all uusorjanduslikku korda teostavate suurettevõtete poolt. Selline olukord ei ole aktsepteeritav ning kujutab endast otsest moraaliseaduse ja ennekõike õigluse põhimõtte rikkumist, mille järgi lasub tööandjatel moraalne kohustus maksta töötajatele nende väärikust austavat ning nende tööga adekvaatses suhtes olevat palka, tõdevad Järvi ja Vooglaid.

Saates arutletakse, et Eesti ühiskonna jaoks on õiglasema majanduskeskkonna kujundamisest saanud eksistentsiaalse tähtsusega küsimus, sest olukorras, kus ettevõtjad sageli ekspluateerivad töötajaid ja riik rõhub neid absurdselt kõrgete tööjõumaksudega, otsustavad paljud Eestist lahkuda, samal ajal kui siia jääjad ei pea võimalikuks lapsi saada. See omakorda tähendab aga Eesti tühjaksjäämist, Eesti elujõu närbumist ning meie rahva, keele ja kultuuri hääbumist.

Saates tuleb juttu ka entsüklikast "Rerum Novarum". Selles 1890. aastal avaldatud õpetuslikus dokumendis võtab paavst Leo XIII kokku kiriku õpetuse õiglasest tööühiskonnast ja selle tingimustest.

Vaadake lisa videost!