Istanbuli homoparaadist osavõtja kõnnib tänaval politseiüksuse kaitse all. Foto: Scanpix

Genderism on ideoloogia, mille eesmärgiks on hävitada mehe ja naise loomulik identiteet. Genderism kuulutab, et meie "sotsiaalne sugu" on sõltumatu meie bioloogilisest soost, nii et me võime ise valida, kas me tahame olla naised või mehed, kirjutab saksa sotsioloog Gabriele Kuby.

Genderism on uus ohtlik ideoloogia perekonna hävitamiseks.

Marksism nimetas mehe ja naise vahekorda monogaamses perekonnas ajaloo esimeseks klassivastuoluks.

Juba 1917. aastal oli Aleksandra Kollontail plaan abielu tühistada, abordid seadustada, kehtestada seksuaalne vabadus noortele, homoseksuaalsuse seadustamine, naiste lülitamine tootmisprotsessi, laste kollektiivne kasvatamine.

Isegi Lenin leidis, et see viib ühiskonna kaosesse, ta ei lubanud seda plaani ellu viia.

Ent needsamad mõtted jõudsid läände kuuekümnendatel aastatel, sündisid üliõpilaste loosungid: Maha kodanlik tuumikperekond! Kui magad kaks korda ühe partneriga, siis oled tagurlik kodanluse ori! Make love not war!

Need liikumised olid mõjustatud marksistlikust filosoofiast. Seksuaalsus tuli vabastada piiravast moraalist, kuni intsestini välja.

Suguelu lastega, laste vahel – pidi olema lubatud, et luua "rõhumisest vaba" ühiskond.

Seksuaalsus lahutati abielust ja armastusest. See on ilmselt üks kõige hirmsam hävitustöö inimkonna ajaloos.

Seitsmekümnendatel algaski ümberkorraldamine. Pornograafia, abordid, homoseksuaalsus seadustati ja koolidesse viidi kohustuslik seksuaalkasvatus.

Kokkuvõttes: seksuaalsus lahutati abielust ja armastusest. See on ilmselt üks kõige hirmsam hävitustöö inimkonna ajaloos.

Tänapäeval on see purustustöö hoogsalt edasi arenenud. Radikaalfeminism ja homoliikumine on sünnitanud genderistliku ideoloogia. Üks selle nurgakive on avalik homoseksuaal Judith Butler Rockefelleri Sihtasutusest, kes 1990. aastal andis välja raamatu "Gender Trouble – Feminism and the Subversion of Identity".

Genderism kuulutab, et meie "sotsiaalne sugu" on sõltumatu meie bioloogilisest soost, nii et me võime ise valida, kas me tahame olla naised või mehed.

Selle ideoloogia eesmärgiks on hävitada mehe ja naise loomulik identiteet kui "soostereotüübid", alustades juba lasteaiast, ümber kujundada seksuaalsuse normatiivsed standardid. Igasugused seksuaalvahekorrad (õigemini selle vahekorra asendajad) olgu lubatud (LGBT) sama normaalsetena kui heteroseksuaalsed seksuaalvahekorrad. Ja seda tuleb lastele juba koolis õpetada.

Selle ideoloogia eesmärgiks on hävitada mehe ja naise loomulik identiteet kui "soostereotüübid", alustades juba lasteaiast, ümber kujundada seksuaalsuse normatiivsed standardid.

Kahekümne aastaga kujunes sellest teooriast Lääne valitsev ideoloogia. Paljudes ülikoolides kindla koha leidnud "soouuringud" kui loodud uus "teadus", mis tegelikult on vaid radikaalfeministide ja homopropagandistide ideoloogilis-poliitiline programm. Täpselt nagu sotsmaades sunniti alluma marksistlikule ideoloogiale, sunnitakse nüüd noori alluma sellele enesehävituslikule ideoloogiale.

Aleksandra Kollontai ei saanud oma plaane ellu viia kommunistliku diktatuuri ajal, ent nüüd on see plaan saanud EL ja ÜRO globaalseks arengusuuniseks, olles maskeeritud sõnade varju, mis muudavad nukraks farsiks kristliku kultuuri parimad väärtused: vabadus, õiglus, ligimesearmastus ja inimõigused.

Kesk- ja Ida-Euroopa riigid on hakanud mõistma, et neilt nõutakse liiga kõrget hinda selle eest, et nad saavad kuuluda Euroopa Liitu. See nõuab neilt oma sajanditevanuse perekonna ja abielu aluseks olnud väärtussüsteemi hülgamist.

Seksuaalideoloogide armee on miljardäride rahastusel ja peavoolumeedia propaganda abil paisunud tohutu suureks. Seda ideoloogiat rakendatakse juba otsese poliitilise sunni ja surve kaudu.

Me seisame silmitsi globaalse antropoloogilise revolutsiooniga (nii ütles paavst Benedictus XVI), mis ründab inimeksistentsi juuri. Selle revolutsiooni eesmärgiks on loomuliku perekonna lõhkumine, ja mis kõige hullem: laste seksualiseerimine kohustusliku ebanormaalse seksuaalkasvatuse kaudu.

Meil tuleb ennast ja oma lapsi selles kultuurituse revolutsioonis kaitsta. Enne seksuaalkasvatust tuleb lastele õpetada moraali ja moraalse puhtuse hindamatut väärtuslikkust, mis ainsana aitab neil kasvada õnnelikeks ja terveteks inimesteks.

Inglise keelest (lühendatult) tõlkinud Malle Pärn