ÜRO embleem. Foto: Bigstockphoto.com

Globalistide laiemalt ja Euroopa Liidu eesmärgid üksikumalt on täpselt sama inimvaenulikud kui marksistliku ideoloogia järgijate omad, kirjutab Lõuna Baptistide Konvendi abipastor Gary Fox. 

Tõlkija eessõna: Gary Fox on Lõuna Baptistide Konvendi, mis on Ameerika Ühendriikide suurim protestantlik denominatsioon, New Hilli koguduse abipastor. Fox on Christ is King Ministries evangeelse organisatsiooni üks asutajatest. Lõuna-Baptistid on usuliikumine, kelle arvamusega peab arvestama iga Ameerika Ühendriikide president ja käesolev arvamuslugu sai tõlgitud eelkõige näitamaks, mis moodi päris suur osa Ameerika Ühendriikide piiblivööndis elavatest inimestest mõtleb.

Mis ei sega lugejail artiklis sõnad "globalism" või "üleilmastumine" asendada "Euroopa Liiduga", jätta oma arvamused Putinist alles ja vaadata kuidas mõtteharjutus sellisel kujul välja tuleb.

Piibli ilmutuste tõlgitsemise praktika on enamasti näidanud, et nendest saadakse täpsemalt aru siis kui asjad kord on käes. 

* * *

Mind paneb imestama, kuidas sõna "üleilmastumine" põrgatatakse peavoolu uudistes edasi-tagasi, nagu see oleks geopoliitiline oskussõna, mis on sellisena alati kasutusel olnud. Päris elus on siiski nii, et veel viis aastat tagasi kasutasid nimetatud sõna ainult "imelikud konspiratsiooniteoreetikud" ja "viisakad" inimesed asjast ei rääkinud.

Globalismi üle peavoolu poliitikas ei arutatud ega väideldud ja valdkonda ei peetud tähtsaks. Siis otsustas Donald Trump presidendiks kandideerida ja tegi sellest teema. Suure ja keskse teema. Valimiskampaania ajal Washingtonis peetud välispoliitika eesmärke tutvustavas kõnes kuulutas Trump: "Me riigina ja inimestena ei alistu enam globalismi sireenilaulule."

Ma mäletan, kuidas seda kuuldes mu süda rõõmust hõiskas! Lõpuks keegi, kes kandideerib presidendiks, saab asjast aru! (Ron Paul saab ka asjast aru, aga tema pole "tänu" nomenklatuurile nominatsiooni lähedale kunagi jõudnud.) Keegi asus viimaks "maatriksit purustama" ja keskendus peamisele asjaolule, mis piirab ameerika inimeste vabadust ja jõukust – üleilmastumisele! Ameeriklastele hakkas kätte jõudma nende "punase tableti hetk." Globaalne keskvalitsus on kõige suurem oht, millega inimkond on eales silmitsi seisnud ja nüüd äkitselt raputati suur hulk inimesi selle ohu osas ärkvele.

Mis siis üleilmastumises nii ohtlikku on? Mis on valet üleilmses võimus, mis suunab rahvuseid ja riike ühinemise suunas? Miks ei võiks globaalset võimu koondada ühte kohta, et see saaks päästa kogu maailma vaesusest? Mis hoiaks rahu ja tagaks üleilmse tasakaalu? Mis on valet selles, kui üks valitsus haldab kogu maailma kaubandust? Kas selline keskvõim ei lahendaks arusaamatusi rahumeelselt ja hoiaks ära relvastatud konfliktid?

Kindlasti, kõlab ju hästi, kas pole? Kuid ärge laske ennast petta, võimu tsentraliseerimise tulemus pole mitte kunagi hea. Mida rohkem võim on tsentraliseeritud, seda suuremad on inimeste kannatused, vaesus ja vabaduste piiramine. Sedasi on juhtunud iga rahvaga, kus riik on allutatud keskvõimule ja me ei kujuta ettegi, kui hulluks võivad inimkonna jaoks asjad minna, kui kogu maailm koolutatakse ühe keskuse võimu alla.

Üleilmastumise aluseks on marksistlik filosoofia. Globalism on marksism üleilmsel tasandil. Selle lubadused on sama utoopilised ja argumentatsioon, kuidas helge tulevikuni jõuda, on täpselt samad. (Väga targad inimesed hakkavad ühiskonda juhtima väga õiglaselt.) Sellega käib kaasas samasugune deemonlik võimujanu ja kui kord võim on käes ning saabub kaos, siis avaldub julm hoolimatus inimkonna kannatuste suhtes.

Globalismi (nagu selle kurja ema marksismigi) sisuks on ainult rikkuse ja ressursside koondamine valitud indiviididest koosneva piskese grupi inimeste kätte. Sellel ei ole mitte midagi tegemist inimhulkade heaoluga. Marksistid põhjendavad ja õigustavad revolutsiooni vajadust alati oma isetu armastusega masside vastu. Alati. Alati. Alati.

Globalistid on marksistid ja sarnaselt raamivad nad oma hukutavad ning reetlikud teod väidetava õiglusepüüuga. Nende tõelised eesmärgid aga on selgelt näha kui me vaatame, kuhu need meid tänaseks on toonud. Jõukust eesmärgiks seades on maailm täna rahvusvahelistele panganduskartellidele lootusetult võlgu. Seades eesmärgiks rahu, on maailm täna hulga kaootilisem, ebastabiilsem ja reetlikum kui kunagi varem. Kuulutades võrdsust on rikkus kuhjatud super-ultra-eliidi kätte ja see kuhi on nii suur, et tavainimese mõistus seda ei haara. Sallivuse loosungi all hävitatakse Lääne kultuuri.

Globalistide eesmärgiks ei ole kõigi inimeste jaoks parema ühiskonna loomine. Globalistide eesmärgiks on struktuuride purustamine, mille toel vabad inimesed loovad jõukust. Globalistid ei suuda kontrollida jõukat ja vabat maailma, seega seda tagavad struktuurid tuleb hävitada esmajärjekorras. Nii on viimase saja aasta jooksul käinud pidev "Hea Uue Ilma" [HUI] ehitamine, kus rahvusvaheline õigus käib üle riikide ja riikide suveräänsusel pole enam mingit tähtsust. Globalistide eesmärgiks pole teenida, vaid ainult valitseda. Võim on iga marksisti ambitsioon.

Piibel on loomulikult seda kõike ette kuulutanud ja Piiblisse uskuv kristlane ei peaks olema üllatunud, et vormuma hakkab globaalne valitsus. Antikristusel jalus olevaid struktuure kistakse maha, samal ajal kui süsteemi, mida maailma ühtse valitsuse kehtestamiseks on vaja, ehitatakse üles. Selle nimel on loodud organisatsioonid nagu ÜRO, Euroopa Liit, NATO, OPEC ja suured vabakaubanduspiirkonnad [Trans Pacific Partnership jne.] Need on ühtse maailmavalitsuse rajamise olulised sammud.

Kas keegi suudab ette kujutada, kuidas on võimalik koondada ligi kakssada sõltumatut, rahvuslikult meelestatud, patriootlikku rahvusriiki tsentraliseeritud võimu alla? See on võimatu ja see on olnud võimatu alates Paabelist. Ühtset maailmakorda ei ole võimalik ehitada, kuna etnilised, majanduslikud, religioossed ja poliitilised erinevused on ületamatud. Seda ei saa teha, ilma et rahvad loobuksid rahvuslusest, ilma riikide piire kaotamata, ilma riike koormamata tohutu võlaga, ilma nende koondamiseta ühtsetesse regionaalsetesse blokkidesse. Selle idee järele peab Euroopa liituma üheks tervikuks ja selle struktuurid tuleb kokku siduda. Samamoodi tuleb ühendada Aasia, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika ja Aafrika. Kui sellega ühele poole saadakse, siis on 190+ iseseisva riigi asemel vaja tegemist teha ainult viie või kuue suurema piirkonnaga, mida on Antikristusel ilmselgelt lihtsam hallata kui sadu sõltumatuid rahvaid.

Täna on maailmas ainult kaks riigijuhti, kes seisavad üleilmastumisele vastu: president Trump ja Vladimir Putin. Ärge nüüd erutuge, ma ei imetle ega toeta Putinit, kaugel sellest. Putin on vana maailma tüüpi jõuline riigijuht, möödunud aja tagasilöök ja ma ei taha kindlasti elada tema fašistliku võimu all. Kuid kõigele mainitule vaatamata on ta vene rahvuslane. Kuigi ta tahab saada teiste maailma riikidega läbi, pole ta nõus oma riigi suveräänsust allutama globalistide kontrollile. Samamoodi on president Trump Ameerika rahvuslane, kes seisab sarnaselt vastu üleilmastumisele ja mille tõttu ei peaks olema üllatuseks, et peavooluajakirjanduse ning nomenklatuurse poliitikkonna globalistid, keda toetavad süvariigi varjatud elemendid, on mõlema mehe peale nii innukalt kurjad.

Pidage meeles, et Antikristus läheb Venemaaga sõtta, kuna ilmselt venelased on viimased, kes seisavad tema maailmavõimu teel ees ning ta purustab Venemaa. Lõpuaegade ettekuulutuste kontekstis pole Ameerika Ühendriike konkreetselt mainitud ja seega on minu arusaamine, et kui need ajad kord kätte jõuavad, pole Ameerika Ühendriigid enam maailma areenil oluline tegija. Seda on küll raske ette kujutada, kuid võimalik ja ma kavatsen sellest tulevikus pikemalt kirjutada.

Üleilmastumine on marksism, see on totalitaarne, see on kõige inimliku vastane, see on elitistlik vandenõu, mille eesmärgiks on allutada planeedi ressursid väikese grupi valitud inimeste teenistusse. See on samuti liikumine, mis sillutab teed Antikristusele ja meil on kõik põhjused sellele vastu hakata. Me peame hakkama vastu rahvusvahelisele õigusele, rahvusvahelistele kohtutele, rahvusvahelistele võimudele ja -kaubanduslepetele. Kõigele, mis käib meie suveräänsuse vastu. Meil on kõik põhjused toetada president Trumpi iga kord kui ta võtab selle kurja nähtuse vastu sõna ja iga kord, kui ta astub mõne sammu, mis meid [globalismi] kütkeist valla päästab.

Tõlkis Karol Kallas