MÉM Cafe. Foto: MÉM Cafe Facebook'i leht

Tallinna halduskohus rahuldas MEM Cafe kaebuse ja leidis, et kevadel 2021 valitsuse korraldusega kehtestatud kohvikus viibimise keeld oli õigusvastane.

MEM Cafe omanikfirma kaebas kohtusse kaks koroonapiiranguid kehtestanud valitsuse korraldust: 22. aprilli 2021 ja 6. mai 2021 vastuvõetud valitsuse korraldused, märgib ERR.

Kaebaja palus kohtul tuvastada mainitud korralduste õigusvastasus osas, millega toitlustusettevõtte sisetingimustes müügi- või teenindusalal ei olnud klientidel lubatud viibida ja liikuda, välja arvatud toidu kaasa ostmiseks või kuller- ja veoteenuse osutamiseks. Mainitud toitlustusasutuse tegutsemispiirang sätestati valitsuse 9. märtsi 2021 korraldusega ja hiljem seda korduvalt pikendati. 

Kohus märkis, et üheski valitsuse korralduses ega nende seletuskirjades ei olnud järeldust, et varasema haigusepuhangu taustal olnuks koroonaviirusesse nakatumine laialdasem just toitlustusettevõtete siseruumide avatuna hoidmise tagajärjel.

Kohus osundas, et kuigi korraldustes on kajastatud ka konkreetselt toitlustusettevõtete tegevuspiirangu põhjused, siis piirangu kestust ja riive intensiivsust arvestades on põhjendused ebapiisavad ja üldised ega võimalda lõppkokkuvõttes järeldada, et piirangute sobivust, vajalikkust ja proportsionaalsust oleks ka tegelikult hinnatud.

Toimetas René Allik