Kindral Martin Herem (keskel) Foto: valitsus.ee

Tartu halduskohus tunnistas eile õigusvastaseks koroonaviiruse vastu vaktsineerimata viie kaitseväelase reservi arvamise ja mõistis kaitseväelt nende kasuks välja hüvitised.

Kaitseväe juhataja kindral Martin Herem kinnitas 31. augustil 2021 käskkirja „Kaitseväe töökeskkonna ohutegurite riskianalüüs. Bioloogiline ohutegur. Covid-19" koos tegevuskavaga, vahendab Postimees. 

Käskkirja alusel vabastas kaitsevägi viis kaitseväelast teenistusest ja arvas nad reservi. Põhjus oli see, et kaitseväelased ei esitanud koroona vastu vaktsineerimise või koroona läbipõdemise tõendit.

Tahtevastaselt teenistusest vabastatud kaitseväelased esitasid kohtule kaebuse kaitseväe juhataja käskkirja peale selle õigusvastaseks tunnistamiseks ja hüvitise väljamaksmiseks või teenistusse ennetamiseks. 

Tartu kohtute pressiesindaja Siim Saaviku sõnul rahuldati kaks kaebust täies mahus ja kolm kaebust osaliselt. Ühtlasi tunnistas kohus kõigi viie kaitseväelase teenistusest vabastamise käskkirjad õigustühiseks. 

Kohus mõistis kaitseväelt välja ka hüvitised kaebajate kasuks, samuti tuleb kaitseväel tasuda kõikide kaebajate kohtukulud.

Toimetas René Allik