Koolilastele suunatud seminari “Minu väärtused vs ühiskonna väärtused – kas oleme õigel teel?” reklaam. Allikas: teeviit.ee

Haridus ja teadusministeeriumi allasutus Haridus ja noorteamet, mida rahastatakse riigieelarvest, tegeleb "väärtuste" selgitamise sildi all alaealiste laste seas sotsiaaldemokraatide ja Eesti Inimõiguste Keskuse ideoloogia levitamisega.

Haridus- ja teadusministeeriumi allasutuse Haridus- ja noorteameti hallatava noorteinfokeskkonna Teeviit peaekspert Kristina Samra saatis reedel 4. detsembril Eesti koolide õpetajatele kirja sooviga, et need lülitaksid 7. kuni 12. klassi õppeprogrammi võrguseminari "Minu väärtused VS ühiskonna väärtused – kas oleme õigel teel?". Mõne kirja saanud õpetaja sõnul on tegemist "tungiva nõudmisega".

Alaealistele lastele suunatud kõnekoosoleku viivad Teeviidas läbi sotsiaaldemokraadist Euroopa parlamendi saadik Marina Kaljurand, Eesti Inimõiguste Keskuse jurist Uljana Ponomarjova ja tehnoloogiatudengite organisatsiooni BEST liige Ott Kaarel Kõiva.

Samra saadetud kiri on järgmine:

Tere hea 7.-12. klassi õpetaja! Palume Teid levitada õpilaste hulgas infot 8. detsembril kell 18:00 toimuvast veebinarist "Minu väärtused vs ühiskonna väärtused – kas oleme õigel teel?". 

Kirjale on lisatud ka kujundus, mida saate julgelt oma listides (või eKoolis/Stuudiumis) levitada. Antud teemapüstitus tõstab noorte üldpädevusi ning annab tuge väärtuskasvatusele ja minapildile. 

Üks hea viis materjali noortega jagada on korraldada veebinari ühisvaatamine (nt järelvaatamisena), paluda neil kodutöö raames seda vaadata ja/või käsitleda teemat ainetundides.

Veebinaril arutlevad väärtuste üle Eesti diplomaat Marina Kaljurand, Inimõiguste keskuse jurist Uljana Ponomarjova ning tudengiorganisatsiooni BEST liige ja endine maleva rühmajuht Ott Kaarel Kõiva. 

Veebinaril saab vastused: Kui palju erinevad väärtused generatsioonide erinevuse tõttu? Mis on ühiskonnas praegu valesti? Mis hetkest me kuritarvitame sõnavabadust, kui me tahame enda väärtusi esile tuua? Milline on noorte roll tänaste ja homsete küsimuste lahendamisel nii Eestis kui Euroopa Liidus laiemalt? 

Vastatakse ka noorte küsimustele. Pange end kirja juba TÄNA siin

Registreerimise tähtaeg on 07.12.

Teeviita haldav Haridus- ja noorteamet alustas tööd käesoleva aasta esimesel augustil ja loodi SA Innove, SA Archimedese, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ning Eesti Noorsootöö Keskuse ühendamisega. 

Teeviida ülesandeks on portaali sõnul pakkuda "vahetut infot ning teavet hariduse ning õppimise, töö ja karjääri, suhete, tervise ja ühiskonna alaste teemade osas".

Teeviit vahendab noortele vajalikku ja neile suunatud infot noortepärasel viisil ning kujul arvestades noorte huve ja nende seas levinud trende. Noorteinfo on vahetult kättesaadav, kallutamata, usaldusväärne ja kontrollitud, järjepidevalt uuenev ja arenev, noortepärases sõnastuses ja vormis, noortele sobival viisil ja kujul, ollakse kursis uuemate trendidega. 

Toimetas Karol Kallas