Haridus- ja teadusministeeriumi hoone Tartus. Allikas: Vikipeedia

Haridusministeerium õigustab Järva-Jaani kooliõpetaja Priit Dievese vallandamist, leides, et tema seisukohad eesti rahva iibe küsimuses on vastuolus üldhariduskoolide alusväärtustega ja sotsiaalainete kasvatuseesmärkidega.

8. juunil ilmus Õhtulehes kahe lapse isa, kooliõpetaja ja Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikme Priit Dievese artikkel, kus ta arutles eesti rahva demograafiliste probleemide ja laste saamiseks vajalike tingimuste üle. Muu hulgas avaldas Dieves arvamust: "Kui naine keskendub oma 20. aastates ainult karjäärile ja lükkab laste saamise edasi alles 30. eluaastatesse, siis on suur oht, et need lapsed jäävad hoopis sündimata."

EKRE esimees Mart Helme kirjutas 15. juunil, et pärast artikli ilmumist vallandas Järva-Jaani kooli direktor Raigo Prants Priit Dievese, väites, et artikkel on naiste suhtes alandav ja solvav ning selles esitatu ei kattu Järva-Jaani gümnaasiumis aktsepteeritavate tõekspidamistega.

16. juunil avaldas Õhtuleht haridusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiveri kommentaari. Mikiveri sõnul tuleb arvesse võtta õpetaja ametieetikat, õppekavas kirjeldatud alusväärtusi ning põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevaid üldhariduskoolide alusväärtusi.

"Artiklis väljendatud seisukohad, näiteks et naised ei peaks tegelema eneseteostusega enne laste saamist või alla 27aastane lastetu naine on "ühiskondlikult kahjulik element" jne, lähevad vastuollu nende kõigiga," ütles Mikiver Priit Dievese kirjutatut moonutades. "Lisaks on artiklis väljendatud seisukohad konfliktis sotsiaalainete õppe- ja kasvatuseesmärkidega, mida ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja peaks tunnis edasi andma."

Mart Helme võrdleb juhtunut Nõukogude Liidus kehtinud ideoloogilise diktatuuriga.

"Meenutan omaenda poole sajandi taha jäänud kooliaega, kui võimutses üks teine ainuõigeks kuulutatud ideoloogia. Ka siis võidi sind päeva pealt töölt lahti lasta, kui sa otsustasid, et tõde on siiski mitmekesisem, kui arvasid kohaliku parteirakukese tegelased, kõrgematest instantsidest ja nn organitest rääkimata," kirjutas Helme.