Foto: Scanpix

Riikliku õppekava kohaselt peavad õpilased juba esimese kooliastme lõpuks suutma kirjeldada, mille poolest perekonnad erinevad ja sarnanevad. Martin Helme silmis on selline koolikord enamuse alla surumine vähemuse poolt.

Teisipäeval ilmunud artiklis heitis Objektiiv pilgu Eesti laste kooliõpikutesse, kus esitletakse samasooliste paaride kooselu kui ühte perekonnamudelit paljude seas. Toona jäi haridusminister Mailis Reps teemat kommenteerides kinniseks. Eilses Riigikogu infotunnis tõstatas EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme sama teema. Seekord oli haridusminister märksa jutukam.

Ühiskondlik vastuseis suur

Haridusministrilt aru pärides viitas Helme samale 2. klassi inimeseõpetuse õpikule, mille Objektiiv oma veergudel lugejale avas. Helmele jäi arusaamatuks, miks minister ei sekku õppematerjalide koostamisse ja selekteerimisprotsessi.

"Homopropagandale on tugev ühiskondlik vastuseis. See on absoluutse Eesti inimeste väärtushinnangutega vastuolus," kritiseeris ta.

"Kaheksa-aastastele lastele, näidatakse, et lesbipaarid on ka väga toredad ja on samal pulgal normaalse, ideaalse peremudeliga. Mina küsiksin niimoodi, et millal keegi võttis mandaadi selliseks propagandaks koolides. Kas teie erakond on kunagi luba küsinud valijatelt selleks ja mida te kavatsete ette võtta, et selline propaganda koolidest viivitamatult välja lendaks," küsis Helme nõudlikult.

Riik ei tohiks otsustada õpetajate eest

Repsi vastusest jäi kõlama pigem soosiv hoiak õpikutes esitatud sooideoloogiliste konstruktsioonide suhtes. Õpikute koostamise osas viitas minister riiklikule õppekavale, mille kohaselt peavad "õpilased esimese kooliastme lõpuks suutma kirjeldada, mille poolest perekonnad üksteisest erinevad ja sarnanevad. Nad peaks väärtustama ennast ja teisi ning teadma, et inimesed, nende arvamused ja hinnangud, väärtused on erinevad."

Koolitundides edastatava info eest peab Repsi sõnul vastutavaks jääma õpetaja. Liiga ulatuslik ainuvoli õpetatava materjali üle mõjuks ministri hinnangul negatiivselt PISA (Programme for International Student Assessment) tulemustele, mille põhjal Eesti haridussüsteem maailma parimate hulka kuulub.

"See on Eesti kooli eripära, et meie õpetajad on kõrgelt haritud ja nad saavad pidevalt täiendkoolitust. Õpetajatel on õigus teha ise valik," leidis Reps.

Õpetajate hoiakuid suunatakse riiklikult rahastatud ideoloogiliste koolitustega

Õpetajate suunamiseks on Eestis aga juba aastaid viidud riigi rahalisel toel ellu mitmesuguseid koolitusi soo- ja homoideoloogiliste hoiakute kinnistamiseks.

Näiteks 2016. aasta oktoobris rääkis ühest sellisest programmist poliitikauuringute keskuse Praxise esindaja, Ungaris Sorose ülikoolis õppinud Helen Biin, kelle sõnul on oluline muuta Eesti koolijuhte "sooteadlikumaks".

Meedias sõna võttes on Biin rõhutanud vajadust, et õpetajad tegeleksid koolides soostereotüüpide vastu võitlemise ja nende murdmisega.

Praegusel ajal kutsub aga riiklikult rahastatud sihtasutus Archimedes õpetajaid ja teisi noorsootöötajaid osalema nö vaenukõne vastastel koolitustel, mida viib läbi Eesti LGBT Ühingu pikaaegne juht Helen Talalaev.

Sooideoloogia on jõudnud Eesti koolidesse