Martin Helme ja Jaak Madison selgitasid Objektiivile antud intervjuus, et Eesti Rahvusringhääling ei või ERRi seaduse rikkumist õigustada ajakirjandusvabadusega.

Helme sõnul on Ahto Lobjaka poolt pühapäeval Raadio 2 eetris olnud saates "Olukorrast riigis" EKRE ministrikandidaatide saastaks nimetamine järjekordne näide ERRi ideoloogilisest ja poliitilisest kallutatusest.

"Me näeme pidevalt, kuidas Eestis tuleb viha õhutamine ennekõike vasakult, aga seda ei panda pahaks, sellele ei juhita tähelepanu ja selle puhul ei kutsuta kedagi korrale," selgitas EKRE aseesimees, osutades liberaalses peavoolumeedias valitsevatele topeltstandarditele.

Ka Madisoni sõnul pole Lobjaka väljaütlemistes iseenesest midagi üllatavat, sest ta on korduvalt EKRE suunal vulgaarselt, laimavalt ja solvavalt sõna võtnud. Samas on tema hinnangul kõnekas, et nii kallutatud hoiakutega isikut on juba aastaid peetud ERRis saatejuhi kohal.

Nii Helme kui ka Madison eitasid presidendi õigust jätta ideoloogilistel ja poliitilistel kaalutlustel EKRE poolt esitatud kandidaadid Vabariigi Valitsuse liikmeteks kinnitamata, olgugi et just sellele kutsus Lobjakas Kaljulaidu üles.

"Ahto Lobjakas tegeleb praegu selgelt põhiseadusliku korra õõnestamisega, kutsudes presidenti üles põhiseadust rikkuma," toonitas Helme.

Madison rõhutas sarnaselt Helmele, et ERRi poolt rahvusringhäälingu seadusest tulenevate nõuete rikkumist ei või õigustada ajakirjandusvabadusega. Helme toonitas, et kui rahvusringhäälingu juhatus ei suuda tagada ERRi töötajate poolt rahvusringhäälingu seadusest tulenevatest nõuetest kinnipidamist, siis tuleb juhtkond välja vahetada.

Madison pakkus omalt poolt välja, et kindlasti tuleks kaaluda ka ettepanekut, et lisaks liberaalide poolt juhitud poliitika-teemalistele arutelusaadetele lisataks ERRi kanalitesse ka mõned samasse žanrisse kuuluvad saated, mida juhiks konservatiivid.

Kuula intervjuust lähemalt!

Kas ERRi saatejuhi poolt EKRE poliitikute saastaks tembeldamine on tõesti vastuvõetav?