Kaader Peeter Rebase filmist "Tulilind"

Hiljuti jõudis Objektiivi toimetuseni vihje, et 17. augustil näidati Ämari lennuväebaasis kõigile staabi- ja sidepataljonis olevatele ajateenijatele Peeter Rebase homoerootilist filmi "Tulilind".

2021. aastal esilinastunud ingliskeelse filmi tegevus leiab aset 1970ndatel aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis ning selle keskseks süžeeliseks liiniks on meessoost ohvitseri ja meessoost ajateenija erootiline suhe.

Objektiivile laekunud vihje kohaselt näidati ajateenijatele filmi kohustuslikus korras.

Vihjega seonduvalt pöördusime 28. augustil päringuga kaitseväe juhataja Martin Heremi poole, paludes vastust järgmistele küsimustele:

(1) Kas ülalpool osutatud fakt vastab tõele? Ehk kas nimetatud kohas ja nimetatud ajal tõepoolest näidati ajateenijatele nimetatud filmi ning kas ajateenijaid kohustati seda vaatama?

(2) Kui selline asi reaalselt leidis aset, siis millega põhjendab kaitsevägi esiteks ajateenijatele niisuguste filmide näitamist ja teiseks ajateenijate kohustamist niisuguste filmide vaatamisele?

(3) Kui selline asi reaalselt leidis aset, siis kes selle eest vastutab? Kes nimeliselt on heaks kiitnud ajateenijatele homoerootilise sisuga filmide näitamise ning kes nimeliselt on isikud, kes ajateenijaid niisugust filmi vaatama kohustasid?

(4) Kas niisuguse (st homoerootilise või homoromantilise) sisuga ja homoseksuaalseid suhteid normaliseeriva suunitlusega filmide näitamine Ämaris aega teenivatele noormeestele on kuidagi suunatud samuti Ämaris resideeruvate Eesti nö liitlasriikide (USA, Ühendkuningriik) esindajate poolt?

(5) Millisele õiguslikule alusele toetudes saab kaitsevägi üldse kohustada ajateenijaid üht või teist mängufilmi vaatama ning milles seisneb sanktsioon, kui mõni ajateenija moraalsetele või muudele kaalutlustele tuginedes ei soovi niisugusele kohustamisele alluda?

(6) Kas kaitseväes valitsevate hoiakute kohaselt on romantilised/erootilised suhted meessoost ajateenijate vahel või meesoost ajateenijate ja meesoost ohvitseride vahel heaks kiidetud? Ehk millist sõnumit on niisuguse filmi (kohustuslikus korras) näitamine mõeldud aega teenivatele noormeestele edastama?

29. augusti tööpäeva lõpus laekus vastus kaitseväe küberväejuhatuse teabeohvitser kapten Kristel Maasikmetsalt, kes omakorda vahendas staabi- ja sidepataljoni ülema kolonelleitnant Taavi Otsalaineni selgitust, mille toome ära muutmata kujul:

"17. augustil vaatasid staabi- ja sidepataljoni ajateenijad Ämari linnakus rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti filmi "Tulilind". Filmiõhtu korraldamist soovisid ajateenijad ja seega oli ürituse õnnestumisesse kaasatud kõik. Filmi vaatamine ei olnud kellelegi kohustuslik. Kõik, kes tundsid, et see film neile ei sobi, võisid ära minna. Samuti ei surutud kellelegi filmis nähtud hoiakuid peale.

Et rikastada ajateenijate väljaõppe perioodi, avardada silmaringi ja kasvatada ühtekuuluvustunnet korraldatakse pataljonis vabal ajal ühistegevusi. Erinevad tegevused leitakse koostöös nii teenistujate kui ajateenijate initsiatiivil. Olenevalt väljaõppe intensiivsusest saavad ajateenijad siiski mitu korda kuus teha vabal hetkel ka midagi muud koos.

Nii näiteks on sõdurid külastanud kontserte, vaadanud koos spordivõistlusi, võtnud mõõtu mälumängus, hiljaaegu kuulanud loengut tervislikust toitumisest ja treenimisest ja teinud ühistreeningu koos MyFitnessi treeneritega või siis vaadanud ka erinevaid filme (varemalt näiteks „1944", „Apteeker Melchior") jne."

Nagu näha, kinnitab kaitsevägi kõnealuse filmi näitamist, ent eitab ajateenijate kohustamist filmi vaatama. Samas kinnitas Objektiivi allikas, et sisuliselt ei jäetud ajateenijatele võimalust filmi vaatamisest kõrvale jääda, sest filmi vaatama minemiseks anti kõigile kehtiv korraldus.

"Väga imelik, et nad [kaitsevägi – toim] ütlevad, et ei olnud kohustuslik, sest meile kõigile öeldi, et on," ütles kaitseväe selgitusi kommenteerides anonüümseks jääda sooviv ajateenija, kelle moraalseid tõekspidamisi kõnealuse filmi vaatamisele kohustamine teravalt riivas.

Paraku ei vastanud kaitseväe esindajad Objektiivi küsimusele sellest, kes nimeliselt otsustas ajateenijatele homoerootilist filmi näidata, ega ka küsimusele sellest, mis põhjustel valiti ajateenijatele näitamiseks just armee raames teostuvast homoerootilisest suhtest kõnelev film.

Vastamata jäeti ka mitmetele teistele küsimustele – muu hulgas küsimusele, kas kaitseväes valitsevate hoiakute kohaselt on romantilised/erootilised suhted meessoost ajateenijate vahel või meesoost ajateenijate ja meesoost ohvitseride vahel heaks kiidetud.

Filmi "Tulilind" treilerit saab vaadata siit.