Maski kandev poiss mänguväljakul. Foto: volurol/Bigstockphoto.com

Iirimaal on vaid üks Covid-19 nakatumisjuhtum tuhandest leidnud aset välitingimustes, tuuakse ametlikele andmetele tuginedes esile 5. aprillil ajalehes The Irish Times avaldatud artiklis.

Artikli avaldamise ajal oli Iirimaal registreeritud 232 164 Covid-19 juhtumit, millest ainult 262 olid leidnud aset väljaspool siseruume. Seega moodustavad välitingimustes nakatumised kõigist nakatumistest ca 0,1 protsenti.

Sellele, et välitingimustes on Covid-19 nakatumised väga harvad, viitavad ka mitmete uuringute tulemused. Näiteks Hiinas läbiviidud uuringuga tuvastati, et 1245-st nakatumise juhtumist olid välitingimustes aset leidnud vaid 3. Viiele rahvusvahelise uuringu ülevaatele keskendunud California Ülikooli analüüsi kohaselt on siseruumes Covid-19 nakkuse saamine 19 korda tõenäolisem kui välitingimustes.

Canterbury Ülikooli professor Mike Weed tuvastas aga 27 000-t Covid-19 juhtumit analüüsides, et välitingimustes aset leidnud nakatumiste osakaal on kaduvväike ehk praktiliselt olematu.

Samu seisukohti rõhutasid kuus saksa aerosooliteadlast oma hiljutises avalikus kirjas kantsler Angela Merkelile. Nad toonitasid, et piiranguid kehtestades tuleks lähtuda tõsiasjast, et nakatumisjuhtumeid väljaspool siseruume praktiliselt ei eksisteeri.

„SARS-CoV-2 viiruse edasiandmine leiab peaaegu eranditult aset siseruumes. Välitingimustes viiruse edasiandmise juhtumid esinevad ülimalt harva ja neist ei lähtu kunagi niisuguste nakkuskollete teke, mida näeme siseruumides nakatumiste puhul," toonitasid nad.

Vabariigi Valitsuse korraldusega 282 on Eestis kehtestatud ulatuslikud piirangud ka välitingimustes. Kõik inimesed peavad kinni pidama 2+2 reeglist, mille kohaselt ei tohi koos viibida rohkem kui kaks inimest ja nad peavad hoidma teistest inimestest vähemalt kahe meetri kaugusele. 

Muu hulgas on see piirang kehtinud meeleavalduste suhtes, mida on lubatud pidada üksnes kuni kümnest inimesest koosnevates gruppides. Neid samu piiranguid on politsei jõustanud suurte jõududega, tuues näiteks 11. aprilli meeleavaldustele kohale suure hulga kiirreageerijaid ja ka politseikoerad. Muu hulgas on seda tehtud toetudes terviseameti ohuhinnangule, mille kohaselt olevat meeleavaldustel suur viiruse leviku oht.

Mitmetes riikides, kaasa arvatud Prantsusmaal, Itaalias ja Hispaanias on kehtestatud ka välitingimustes näomaski kandmise kohustus.

Toimetas Varro Vooglaid