Ettevõtja Indrek Neivelt võtmas 2015. aastal vastu tiitlit "Aasta kultuurisõber". Foto: Scanpix

Ettevõtja Indrek Neivelt rääkis majanduskonverentsil, et majanduskasvu pideva jälgimise kõrval tuleks rohkem tähelepanu pöörata sündimusele ja suremusele, sest need on ühiskonna kestlikkuse seisukohalt suuremad probleemid.

Neivelt selgitas, et majanduskasv ja üleüldse majandusega seonduv on Eesti poliitilises arutelus ületähtsustatud, mistõttu on jäänud tagaplaanile tunduvalt olulisemad küsimused.

“Jah, SKT järgi oleme mailmas 64. kohal. Soome on 41. kohal. Kuid kui vaatame sünde 1000 inimese kohta, siis oleme maailmas 193. kohal. Surmade järgi 1000 elaniku kohta oleme juba 17. kohal. Majandus ei ole meie probleem. Murekohad on hoopis mujal. Liiga palju räägime majandusest ja peaksime tegelema sellega, kuidas me elama jääme. Põhiseaduses on kirjas, et peame tagama Eesti rahva säilimise. Seal pole kirjas, et majandus peab kasvama,” ütles Neivelt.

Neivelt toonitas, et me ei eksisteeri selleks, et surra hästi rikkalt ja lisas, et majandusest rääkimine ei peaks olema riigi jaoks suur teema, pidades silmas, et Eesti ühiskonnas laiutavat demograafilist probleemi, mille eest on asjatundjad hoiatanud juba aastaid.