Indrek Teder. Foto: Scapix

Ajalooline kogemus näitab, et demokraatia on levinud relvastatud rahva seas ning rahvalt on relvi ära korjanud diktaatorid ja autoritaarsed võimud, kritiseerib vandeadvokaat ja endine õiguskantsler Indrek Teder Euroopa Liidu uusi direktiive tsiviilkäibes relvastuse piiramiseks.

Riigikogus on praegu teisel lugemisel relvaseaduse muutmise eelnõu, mille eesmärgiks on viia Eesti seadused vastavusse järjekordse Euroopa Liidu direktiiviga, millega keelatakse tsiviilkasutuses poolautomaatsete püstolite salved, mis mahutavad rohkem kui 20 padrunit ja poolautomaatsete püsside salved, mis mahutavad rohkem kui 10 padrunit. Võrdluseks: Eesti Kaitseväes on kasutusel täisautomaatsed püssid Galil AR, mille salv mahutab 35 padrunit.

Teder tõstatab Eesti Päevalehes ilmunud artiklis küsimuse Euroopa Liidu suuna kohta rangemate keeldude ja piirangute suunas:

„Peab tunnistama, et mul on raske mõista, miks on (Euroopas) võetud kurss ühiskonna abituse suurendamisele. Kas tõesti on lõppeesmärk see, et enesekaitse arsenal peab piirduma „paide ja kallidega" ja kogu vahe on nende intensiivsuses?"

Demokraatia kaheks vundamendiks peab ta sõnavabadust ja vaba rahvast. Rahva teeb vabaks ligipääs tulirelvadele – ajalooline kogemus näitab, et demokraatia on levinud käsikäes relvastatud rahvaga, samas on rahvalt relvad ära korjanud diktaatorid ja autoritaarsed võimud, nende hulgas Nõukogude Liit. Lisaks vähendatakse relvaomamise õigusi piirates Eesti kui piiririigi kaitsevõimet.

Vastavalt põhiseaduse paragrahvile 54 on kodanikel õigus ja kohustus kaitsta Eesti riigi iseseisvust ja põhiseaduslikku korda, muude võimaluste puudumisel omaalgatusliku (relvastatud) vastupanu kaudu. Seda ei saa teostada küll iga üksikisik lähtuvalt oma subjektiivsest ettekujutusest, ent põhiseaduslikku korda ei saa selliselt tagada, kui rahvas pole kohaselt relvastatud.

Teder kutsub üles iseseisvat kaitsevõimet säilitama ka tsiviilelanike seas: „Meie eesmärk ei pea olema abitus ja alandlikkus. Hoidkem oma relvaseadust ja koos sellega võimalust kaitsta kogu ühiskonda."

Toimetas Oto Tuul