Inglismaa ja Walesi 2021. aasta rahvaloenduse infoleht. Foto: bigstockphoto.com

2021. aasta rahvaloenduse andmetel määratleb Inglismaal ja Walesis 262 113 inimest end "transsoolistena", mis moodustab 0,5 protsenti vastanutest. Seejuures oli umbes sama palju neid, kes määratlesid end "transmehena" ja "transnaisena".

Soolist identiteeti puudutav küsimus oli rahvaloenduses vabatahtlik ning seda küsiti 16-aastastelt ja vanematelt inimestelt. Küsimuseks oli, "kas sugu, millega te samastute, on sama, mis on teie sünniregistris?".

Küsimusele vastas 45,7 miljonit inimest ehk 94% küsitletutest, kes olid 16-aastased või vanemad. Nendest 45,4 miljonit (93,5%) vastas küsimusele jaatavalt ja 262 113 (0,5%) eitavalt. Ülejäänud 2,9 miljonit inimest ehk 6 protsenti küsitletutest jätsid küsimusele vastamata.

Nendest, kes eitavalt vastasid, ei andnud täiendavat selgitust 117 775 (0,24% kõigist küsitletutest) inimest. 48 435 (0,10%) küsitletut määratles end "transmehena" ja umbes sama palju määratles end "transnaisena" (47 572 inimest). 30 257 (0,06%) määratles end "mittebinaarsena" ning 18 074 (0,04%) määratles end mõne teistsuguse sooidentiteediga.

Küsimus sooidentiteedi kohta oli lisatud Inglismaad ja Walesi puudutavasse rahvaloendusse esmakordselt. Riikliku statistikaameti sõnul aitavad "transsoolisi" puudutavad andmed teostada paremat järelvalvet, edendada diskrimineerimise vastast võitlust ning suunata selleks ressursse ning edendada poliitikaid.

Ennast "transsoolistena" määratlevate inimeste protsent oli natukene kõrgem Inglismaal (0,55%) kui Walesis (0,44%). Inglismaal omakorda leidus kõige enam "transsoolisi" aga Londonis (0,91%) ning kõige vähem Edela-Inglismaal (0,42%).