Ajakirjanik Priit Hõbemägi on üks neist paljudest, kes on nördinud, et aastavahetusel ei kõlanud ETVs Eesti hümn. Ta meenutab, et 2017. aastal öeldi välja, et meil pole enam vaja rahvusriiki, et perekond ei ole püha, rahvusülikool ei pea kaitsma emakeelt, et igaüks võib olla eestlane. Kellele seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva üldse korraldatakse, küsib Hõbemägi.

Alates iseseisvuse taastamisest on aastavahetusel esitatud Eesti hümni, kuid seekord kõlas nii Vabaduse väljakul kui Eesti Televisioonis pärast president Kersti Kaljulaidi kõnet hoopis Ivo Linna esituses tuntud lugu "Eestlane olen ja eestlaseks jään".

Hümni ärajäämisele osutasid sotsiaalmeedias nii dirigent Tõnu Kaljuste kui ringhäälingunõukogu esimees Rein Veidemann.

"Uus aasta Eesti riigile algas ilma  hümnita. Mida see tähendab? 27 aastat oleme alustanud hümniga. Nüüd jäi see ära. Halb enne," tõdes Veidemann Facebookis ja lubas uurida selle erakordse "innovatsiooni" tausta ja põhjendust.

Ajakirjanik Priit Hõbemägi meenutab Eesti Päevalehes, et möödunud aastal öeldi otse välja, et meil pole enam vaja rahvusriiki, et perekond ei ole püha, rahvusülikool ei pea kaitsma emakeelt, et igaüks võib olla eestlane…

"Vabandage väga, aga kellele seda Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva üldse korraldatakse? Eestis elavatele, soovitavalt moodsalt identiteedita, rahvustundeta, emakeeleta inimestele?" küsis Hõbemägi ja lisas:

"Miks ma hümni aastavahetusel mängimata jätmise pärast torisen, võib küsida. Chill ja Netflix, sõbrad, elu läheb edasi! Aga sellepärast, et see on esimene tõesti suur tükk, mis kukkunud välja meie rahvast ja riiki kaitsvast ühtsuse müürist."

Poliitik Martin Helme aga kirjutab Facebookis pikemalt nii:

"Mulle ei mahu ka hinge see, et ERR ei lasknud Eesti iseseisvuse sajanda aasta alguseks riigihümni.

Ma tahaks väga konkreetselt teada, kes ja millal selle otsuse langetas! Arvestades seda, et hümn on programmis alati kohustuslikus korras olnud, pidi selle ära jätmine olema teadlik otsus ja keegi ülemus pidi selle ühel hetkel kinnitama. Kes?!

Ringhäälingu nõukogus on EV100 programmist mitmel korral juttu olnud ja mõne kuu eest oli juttu ka aastavahetuse asjadest. Keegi ei öelnud, et seekord jätame hümni ära.

Selline asi on minu hinnangul selgelt vastuolus ka Rahvusringhäälingu seadusega, mille ülesanded on loetletud kohe seaduse alguses ja panen siia terve paragrahvi, et kõik saaks ise hinnata:

4. Rahvusringhäälingu eesmärk

Rahvusringhäälingu eesmärk on kaasa aidata Eesti Vabariigi põhiseadusega sätestatud Eesti riigi ülesannete täitmisele. Selleks loob Rahvusringhääling programme, toodab ja vahendab saateid ning korraldab teisi tegevusi, mis ükshaaval või kogumis:
1) toetavad eesti keele ja kultuuri arengut;
2) väärtustavad Eesti riigi ja eesti rahvuse kestmise tagatisi ning osutavad asjaoludele, mis võivad ohustada Eesti riigi ja eesti rahvuse püsimist;
3) aitavad kaasa Eesti ühiskonna sotsiaalse sidususe kasvule;
4) aitavad kaasa Eesti majandusliku heaolu ja konkurentsivõime kasvule;
5) aitavad kaasa demokraatliku riigikorralduse edendamisele;
6) selgitavad looduskeskkonna säästliku kasutamise ja jätkusuutliku arendamise vajadust;
7) väärtustavad perekonnal põhinevat ühiskonnamudelit;
8) aitavad kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri audiovisuaalsele jäädvustamisele;
9) tagavad igaühele vabaks eneseteostuseks vajaliku informatsiooni saamise.

Kui traditsiooniline hümni laskmine aastavahetusel ei ole Eesti riigi ja rahvuse väärtustamine, siis mis üldse on?

Seda, et ERR maja talle tehtud seadust ei täida näiteks perekonna väärtustamisel teame ammu. Seda, et toimetused tegelevad homo- ja pagulaspropagandaga samuti. Nüüd siis on astutud järgmine teadlik samm rahvusriigi dekonstrueerimisel ja eestlaste rahvusliku identiteedi riiklikul maha salgamisel ning järk-järgulisel ajaloost kustutamisel. Tegemist on ühe väikese, kuid märgilises mõttes üliolulise sammuga kultuurikatkestuse ellu viimisel meie ära lõikamiseks meie rahvuslikest allikatest ja juurtest.

Irooniline on siinjuures see, et hümni asemel eetrisse lastud Ivo Linna laulu sõnad lausa karjuvad näkku ERR-i tegelastele:

Oma rahvust maha salata
sama ränk on nagu orjaks müüa end.

See kõik tõstatab laiemad küsimused ERR kohta. Peale uue juhatuse ametisse saamist on ERR sisu läinud selgelt vasakpoolsemaks ja estofoobsemaks. Kusjuures nõukogule lubati enne valimis vastupidist! Kas tegemist on valitsuse poliitika järgi joondumisega? Kas ERR sõltumatus seda tähendabki, et valitsuse vahetusega koos muutub ka uudiste noot? Nagu vanasti, kui parteikongress andis uued suunised? Ja kas selle kasvõi vaikival aktsepteerimisel ikka saadakse aru, et järgmised valitsused nõuavad avalik-õiguslikult ringhäälingult oma propaganda avaldamist uudiste nime all. Miks nad ei peaks? Millele viidates saaks sellest tulevikus keelduda?

Kui ERR arvab, et neile on liiga tehtud, kuna otsus hümn ära jätta tuli poliitilise tellimusena kas siis presidendilt, kultuuriministrilt või riigikantseleilt, kes aastavahetuse programmis samuti käppapidi sees olid, siis tulen tagasi oma algse küsimuse juurde: kes otsustas? See otsustaja tuleb välja selgitada ja talt küsida, kas ta ei tahaks endale uut tööd leida!"

Eesti hümn jäi ära. Kuidas president sai sellega nõustuda?