"Kõik peaksid mõistma, et katsega koondada jõud WHO kätte on taotlus luua uut maailmakorda ja maailmavalitsust. Seda üritatakse teha terviseohutuse tegevuskava kaudu. Oleme parasjagu tunnistajaks globalistlikule riigipöördekatsele," tõdes dr Tess A. Lawrie intervjuus Objektiivile. INTERVJUU TÕLGE ON ARTIKLIS.

Markus Järvi: Dr Tess A. Lawrie, milline oli teie reaktsioon, kui Ühendkuningriik kehtestas Covidi kriisi ajal gripilaadse viiruse leviku ravi ja lahendusena väga karmid meetmed, nagu sulgemised ja sundvaktsineerimise?

Tess Lawrie: Ma olin väga mures, sest polnud selget põhjust ega selgeid tõendeid, et Covidi nn pandeemial põhineva erakorralise seisukorra järele on mingitki vajadust. Teiseks, sekkumised, mida soovitati, polnud tõenduspõhised. Puudusid tõendid, mis oleksid pooldanud sulgemist, samuti puudusid tõendid maskimandaatide toetuseks. Ja lõpuks puudusid tõendid, mis toetaksid eksperimentaalsete GMO-süstide kasutamist, mis vaktsiini sildi all välja toodi. 

Markus Järvi: Kuivõrd Te ise olete arst, siis küsin, miks on just arstide ja teiste meditsiinitöötajate reaktsioon olnud niivõrd tagasihoidlik? 

Tess Lawrie: Oli väga alarmeeriv, et valitsused kogu maailmas ei olnud valmis kuulama sõltumatute arstide ja teadlaste nägemust. Valitsuste tegutsemine näitas, et parasjagu toimub midagi väga ebatavalist: hakati rääkima nn lukusammust (lockstep), mille juhised tundusid olevat pärit Maailma Terviseorganisatsioonilt (WHO). Enamik riike, eriti lääneriigid, pole kunagi tähelepanu pööranud WHO soovitustele. Ühtäkki tantsisid aga kõik sama viisi järgi. See oli väga murettekitav. 

Samas vaigistati erinevat vaatenurka jagavaid arste ja teadlasi, eriti selles punktis, mis puudutas Covid-19 GMO-süstimise eksperimentaalset olemust.

Mina olen ametilt arst ja teaduskonsultant. Töötasin WHO väliskonsultandina alates 2012. aastast. Minu tööks oli hinnata tõendite kogumeid, neid sünteesida ning seejärel esitada need sidusrühmade paneelidele, aitamaks neil jõuda soovituseni – kas soovitada mõnda ravimit või mitte. 

Kui mängu tuli Covid ja taheti levitada uusi mRNA-tüüpi vaktsiine, puudus kirjandus uue tehnoloogia toetamiseks. Oli ilmselgelt väga murettekitav, et nad soovisid seda levitada miljarditele inimestele, sest üks probleemsemaid aspekte selle tehnoloogia juures on tõsiasi, et see on GMO – see on geenipõhine teraapia, millel on ilmselgelt potentsiaal muuta inimeste geeni, inimese genoomi. Iga selline preparaat nõuab ohutuseks aastaid kestnud uuringuid. Veelgi tõsisem oli aga asjaolu, et ametivõimud ja inimesed üle maailma, kellel pole teaduslikke teadmisi, kordasid, et see on "ohutu ja tõhus". 

Inimesi ajupesti ning suisa peteti süstima, samal ajal aga puudusid tõendid, et need preparaadid olid tõhusad või ohutud, eelkõige ohutud. 

Nüüd me näeme selle tagajärgi. Väga paljude inimeste puhul on täheldatud tõsiseid kõrvalmõjusid ja inimesi on surnud peale Covid-19 GMO-süstide saamist.  

Markus Järvi: Miks saavutas WHO Covidi kriisi ajal nii tõsise mõju? 

Tess Lawrie: Näen praegu, eriti kui läbirääkimised toimuvad WHO ja ÜRO võimu suurendamiseks, et see on tegelikult lõppmäng maailmavalitsuse saavutamiseks. Oleme parasjagu tunnistajaks globalistlikule riigipöördekatsele. 

Covid-19 peatükini viinud protsess alles ootab paljastamist. On märke, et see oli ette planeeritud, et saavutada suur lähtestamine ja uue maailmakorra üleilmne valitsus. Kõik peaksid mõistma, et katsega koondada jõud WHO kätte on taotlus luua uut maailmakorda ja maailmavalitsust. Seda üritatakse teha terviseohutuse tegevuskava kaudu.  

Meil tuleb kaaluda mitte ainult organisatsioonide, vaid ka asjassepuutuvate üksikisikute vastutust Covidi ajal, mistõttu on tänane päev tegelikult väga tähendusrikas. World Council for Health, mis esindab paljude riikide inimesi üle maailma, saatis vastutuseteatise neljale inimesele WHO-s. See pole kaugeltki kõikehõlmav, sest ilmselgelt on palju rohkem neid,  kes on Covidi-aja petmistes kaasosalised. Kuid see on üksikisikute vastutusele võtmise algus. 

Vastutusele ei kutsu me neid isikuid mitte üksnes nende ametlikus rollis, kui WHO peadirektor, Covidi tehnilise meeskonna juht või juhtivteadlane, vaid inimestena, mehena või naisena siin maa peal, vastutavate kaasinimestena, sest keegi pole seadusest kõrgemal ja me kõik vastutame oma tegude eest. 

Markus Järvi: Kas Ühendkuningriigis inimesed võitlevad vastu, et saada tagasi oma õigused? 

Tõesti, rohujuuretasandi inimesed tulevad kokku ja ütlevad, et me ei talu ega salli inimõiguste ja -vabaduste rikkumist ja võimu koondumist mittevalitavasse rahvusülesesse organisatsiooni, mis on põhimõtteliselt globalistlike jõudude käpik. 

Inimesed hakkavad teadvustama, et WHO kontrollib vaid 20% oma eelarvest. 80% tuleb aga vabatahtlikest sissemaksetest globalistlikelt organisatsioonidelt ja isikutelt, kellel on varjatud motiivid ja kasumieesmärgid. See, kes maksab kinni muusika, tellib ka loo. Just seepärast me näeme plahvatust uute GMO-tehnoloogiate vallas, mida levitatakse vaktsiinide kujul.

See on nagu raha trükkimine. Nad ütlevad, et saavad "vaktsiinid" valmis 100 päevaga, ilma ohutuskontrollita! Aastaks 2030 lubavad nad aga 500 uut vaktsiini! 

Markus Järvi: Kas saaksite omalt poolt kokku võtta, millised on WHO pandeemialepingu ja rahvusvaheliste tervishoiueeskirjade muudatuste peamised probleemid? 

Tess Lawrie: Probleeme on palju, kuid kõige olulisem neist on heakskiit ja toetus viiruste võimendamise uuringutele. Viiruste võimendamine kuulub põhiliselt relvauuringute valda. Nende plaan on julgustada riike hankima patogeene, et need seejärel paigutada patogeenide panka, mida WHO haldab ja jagab. 

Tavalise inimesena, naise, ema ja arstina, ma tean, et esindan paljude inimeste tundeid. Me ei taha, et ohtlikke viirusi töötatakse välja sõja jaoks ja me ei taha, et neid jagataks üle maailma mistahes põhjustel. 

Teine on idee või arusaam, et WHO peab olema "teaduse omanik", et nad peaksid kontrollima teadusnarratiivi ning deklareerima, mis on teadus. Teisi arvamusi, kogemusi ja tõendeid peetakse aga desinformatsiooniks või misinformatsiooniks. 

Sõnavabadus, teisitimõtlemise vabadus, õigus mitte nõustuda ja selle üle arutleda on väga suures ohus. Need on kaks peamist punkti. 

LIsaks on probleemiks WHO plaan, mille kohaselt oleks WHO peadirektoril volitus välja kuulutada järjekordne "pandeemia" või rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord, ja seejärel teatada, milliseid sekkumisi on vaja: kes peab luku taha ja karantiini jääma ja kellel on vaja digitaalseid sertifikaate, et ta saaks vabamalt liikuda. 

Loomulikult on digitaalne-ID väga tõsiseks murekohaks, samuti on seda ka ainete kohustuslik süstimine, mida pole korralikult testitud. Seega pandeemialeping mõjutab väga mitmel tasandil meie tervist, suveräänsust ja meie põhivabadusi. 

Me peame sellele ütlema kindla ei. 

Markus Järvi: Dr Tess Lawrie, tänan Teid teie töö ja selle intervjuu eest!

Intervjuu tehti World Council For Health Estonia 6. mail Nordic Hotel Forumis peetud pressikonverentsi raames.