Piusa kordon Võrumaal. Foto: Kristjan Teedema, Postimees/Scanpix

27. oktoobril saatis Isamaa ja Res Publica Liidu liige Jaan Roosnurm riigikogu esimehele Eiki Nestorile ettepaneku denonsseerida Venemaa ja Eesti Vabariigi poolt allkirjastatud piirileping.

Pöördumises ütleb Roosnurm, et lähtub oma tegevuses 88 protsendi eesti rahva soovist ja näeb allkirjastatud lepingus vastuolu Eesti Vabariigi põhiseadusega. Roosnurme väitel on Venemaa okupant, kes ei austa riikide piire, rahvusvahelisi lepinguid ega rahvusvahelist õigust. Ta viitab Krimmile ja Ida Ukrainale, samuti Malaisia reisilennuki allatulistamisele ning lisab, et Venemaa pani oma piiritulbad ENSV aegsele piirijoonele, rikkudes nõnda Tartu rahulepingut.

"Lavrov võttis oma allkirja allkirjastatud ja ratifitseeritud piirilepingult tagasi just sellepärast, et riigikogu lisas lepingule viite Tartu rahulepingule. Venemaa soov ja tegevus on suunatud olukorrale, kus ta saab öelda, et seoses uue piirilepingu ratifitseerimisega on Tartu rahuleping kaotanud kehtivuse," seisab pöördumise juurde lisatud seletuskirjas.

"Venemaa valitsus on tunnistanud ebaseaduslikuks komitee, mis andis Balti riikidele õiguse NSVL-ist lahkuda. See tähendab nimetatud komitee kõikide otsuste õigustühisest," jätkab Roosnurm ja peab üksnes aja küsimuseks Venemaa peaprokuröri Juri Tšaika otsust kuulutada Balti riikide lahkumine ebaseaduslikuks.

Roosnurm vaidlustab Venemaa arvamuse, et Adolf Joffel polevat olnudki Tartu rahulepingu allkirjastamise õigust, mida moskvameelsete vahendusel Eestis levitatakse: "Joffe oli Nõukogude Venemaa ametlik esindaja läbirääkimistel ja lepingu allkirjastamisel."

"Moskvameelsed Eesti poliitikud levitavad meedias seisukohta, nagu oleks Eestil enne piiri mahamärkimist vaja piirileping sõlmida. Vale. Seda, kuhu me omal maal piiripostid püsti paneme, on meie enda otsustada. Moskvaga ei pea seda kooskõlastama," ütleb Roosnurm ja osutab, et rahuleping on endiselt ÜRO-s registreeritud, ja küsib, kas see fakt on jäänud meie poliitikutel märkamatuks või tantsitakse Moskva muusika järgi.

Jaan Roosnurm analüüsib tema käsutuses olevat piirilepingu projekti ja suhtub kriitiliselt artikkel 8 sättesse, milles lubatud kokkulepped puuduvad, aga peaks tingimata kuuluma piirilepingu juurde. Samuti ei ole lepingus sõnagi Tartu rahulepingust ega selle lepinguga kokku lepitud piiri asukoha muutmiseset.