Isamaa Kristlaste Ühenduse esimees Avo Üprus. Foto: Illimar Toomet

Erakond Isamaa Kristlaste Ühenduse juhatus kinnitab oma jätkuvat toetust erakonna maailmavaatelisele aluspõhimõttele, mille kohaselt abielu mehe ja naise vahel peab olema põhiseaduse kaitse all.

Kristlaste Ühenduse juhatus palub oma liikmetel ja kõigil erakonda kuuluvatel kristlikke väärtusi jagavatel inimestel säilitada debatiga seoses kujunenud emotsionaalses õhkkonnas rahu ning väärikas ja lugupidav suhtumine erinevate vaadete kandjatesse, toetades samas referendumi läbiviimist selleks, et tagada õiguslik kaitse mehe ja naise vahelisele abielule.

"Tegemist on ilmselgelt väärtusküsimusega," leiab ühenduse juhatuse liige, EELK konsistooriumi assessor ja Viljandi praost Marko Tiitus. "Kindlasti suhtume me pooldavalt erinevate seksuaalse orientatsiooniga inimestele õigusliku kaitse tagamisse. Kuid abielu pole lihtsalt üks tehniline või juriidiline termin, vaid sellel on meie kultuuris ja kogu Euroopa tsivilisatsioonis sümboli väärtus. Abielu on mehe ja naise vastastikusel ja võrdsel armastusel, austusel, kestval pühendumisel ja ühisel tuleviku kujundamisel põhinev liit, mis on perekonna alustala. Nii on abielu mõistnud meie esivanemad kümnete põlvkondade kaupa ja nii on seda mõistnud ka praeguse põhiseaduse koostajad."

"Peapiiskop Urmas Viilma sildistamine äärmuskonservatiiviks näitab selgesti, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar kasutab teadlikult eksitavat sõnavara ning lõhestab sellega ise rahvast. See on vastutustundetu käitumine," märkis Isamaa Kristliku Ühenduse esimees Avo Üprus.

Isamaa Kristlaste Ühendus leiab, et kultuuriliste sümbolite, sealhulgas abielumõiste äkiline ja meelevaldne ümbertõlgendamine toob enesega kaasa järjepidevuse katkemise.

"Öeldakse, et abielu laiendamine samasoolistele ei võta heteroseksuaalsetelt paaridelt midagi ära. Nii see siiski pole. Abielu muutmisega sooneutraalseks kaasnevad isa ja ema rollide hägustumine ja lahustumine (nende asemele tuleb sooneutraalne "vanem"), meie kõnepruugist ja kultuuripildist kaovad isad ja emad, vanaemad ja vanaisad jne. Just mehe ja naise vaheline abielu tagab kultuurilise järjepidevuse ning soorollide väärtustamisest lähtuva elurikkuse. Seetõttu on vajalik abielu eristamine kõigist teistest võimalikest kooselu- ja suhtevormidest ning anda sellele põhiseaduslik kaitse," vahendab portaal Eesti Uudised.

Isamaa Kristliku Ühenduse juhatuse liikmed on Avo Üprus, Riina Solman, Peeter Võsu, Pille Lill, Marko Tiitus, Priit Humal ja Priit Sibul.

Toimetas Martin Vaher