Isik nimega Aivar Viira leiab, et Jaak Madison tuleks "mättasse lüüa", kuna ta olevat "Kremli käsilane". Foto: Facebooki kuvatõmmis

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ridadesse kuuluv Euroopa Parlamendi saadik Jaak Madison tegi politseisse avalduse, kuna sotsiaalmeedias ähvardati teda "mättasse lüüa", kuna ta olevat "Kremli käsilane". Madison leiab, et see on otsene üleskutse vägivallale, millega on tekitatud realistlik oht tema tervisele ja elule.

"Tegin politseisse avalduse, et iga jobu ikka niisama ei lärmaks ega kutsuks üles kedagi mättasse lööma," selgitas Madison sotsiaalmeedias. "Tuletan meelde, et näiteks aastaid kuus tagasi määrati kahe aastane vangistus (millest kohe pidi ära kandma kaks kuud) ühele isikule, kes ähvardas Taavi Rõivast."

Politseile esitatud avalduse sisu oli aga järgnev: "Isik nimega Aivar Viira võib olla toime pannud süüteo KarS § 151 lg 1 alusel kutsudes üles mind mättasse lööma. Arvestades, et üleskutse on tehtud suure jälgitavusega sotsiaalmeedia lehel ning üleskutse ei ole kaheti mõistetav, on ta kutsunud üles vägivallale, millega on tekitanud realistliku ohu minu tervisele ja elule."

Karistusseadustiku paragrahvi 151 lõige 1 sätestab, et "tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, – karistatakse rahatrahviga kuni kolmsada trahviühikut või arestiga".

Toimetas Martin Vaher