EKRE parlamendisaadik Jaak Valge. Foto: uueduudised.ee

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) parlamendisaadik Jaak Valge leiab, et Postimehe toimetaja Andres Herkeli kriitika EKRE esimehe Martin Helme suunas Ukraina sõjapõgenike arvu küsimuses ei ole õigustatud. Ta leiab, et on täiesti realistlik, et Eestisse ongi tulnud umbes 150 000 ukrainlast ning siia on jäänud nendest umbes 100 000, nagu väitis Helme.

"Postimehe toimetaja Andres Herkel on avaldanud nupu, kus arutleb Eestisse jõudnud Ukraina põgenike arvu üle. Lennuka pealkirja "Õpi arvutama, Martin Helme" saanud loos teatab ta, et toimetajal on kohustus uurida autorite poolt esitatud andmeid, kui need tunduvad kahtlased," kirjutab Valge sotsiaalmeedias.

Oma artiklis vaidlustab Herkel Martin Helme väited, et alates veebruarist on üle Eesti piiri tulnud 150 000 inimest ja Eestisse on jäänud 100 000 Ukrainast pärit isikut.

Herkel nimetab neid "välja mõeldud kurjadeks konstantideks", mis ei tohiks kriitikavabalt kinnistuda, ja kinnitab, et Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) andmetel on alates 24. veebruarist Eestisse saabunud 112 835 Ukraina kodanikku ning veidi üle 60 tuhande on teatanud, et kavatsevad jääda Eestisse. Herkeli arvates pole võimalik, et kusagil redutab kümneid tuhandeid inimesi, kellest keegi midagi ei tea.

"Esiteks ongi juhtunud see, mida Herkel peab võimatuks: kusagil võib olla kümneid tuhandeid inimesi, kellest keegi midagi ei tea. Ning see on üks olulisemaid etteheiteid valitsusele," leiab aga Valge.

"Teiseks pole nende 112 835 Ukrainast Eestisse PPA poolt registreeritud saabunu hulgas alates 25. maist neid, kes on Eestisse saabunud ja saabuvad üle lõunapiiri. Teades saabunute arvu 24. veebruarist kuni 24. maini, on mõistlik eeldada, et neid võib olla mitukümmend tuhat. Seega on 150 tuhat Eestisse saabunut täiesti realistlik arv," on Valge veendunud.

Kolmandaks pole Valge arvates kuigivõrd täpne ka see, et vaid veidi üle 60 tuhande põgeniku on jäänud Eestisse: "Herkel kirjutab küll, et PPAle on veidi üle 60 000 inimese teada andnud, et plaanivad Eestisse jääda, aga need on vaid need inimesed, kelle käest seda on küsitud. Ent alates 25. maist pole seda küsitud üle lõunapiiri saabuvate Ukraina inimeste käest."

Valge lisab, et pealegi arvas PPA peadirektor EKRE fraktsiooniga kohtudes, et ka üle idapiiri tulijad kipuvad väitma, et nad sõidavad Eestist edasi, lootes niimoodi piirikontrolli kergemalt läbida, tegelikult aga võivad jääda Eestisse.

"Seega tundub 100 tuhat täiesti realistliku arvuna, realistlikumana, kui Herkeli pakutud 60 tuhat," leiab Valge, aga toonitab veelkord, et täpseid arve ei tea keegi. 

"Igatahes oleks tore, kui ka Andres Herkel oma tööd vastutustundlikult teeks, käsitleks arvandmeid allikakriitiliselt ega loobiks kurje süüdistusi, millel pole alust," kirjutab Valge lõpetuseks.

Oma kirjalikus vastuses Herkelile selgitas Helme, et tema poolt esitatud hinnangud on kokku pandud siseministeeriumist saadud erinevate päringute pealt, samuti sotsiaalkindlustusameti ja haridusameti andmete pealt. Helme arvates ongi suurim probleem selles, et riik ei pea teadlikult ja tahtlikult arvestust.

Herkel tunnistab ka ise, et "muidugi võib olla inimesi, kes on lubanud Eestist lahkuda, kuid pole seda teinud. Samuti võib olla neid, kes on Eestisse tulnud märkamatult teistest Euroopa riikidest".

Toimetas Martin Vaher