Google'i peakontor Californias. Foto: Maglara/Bigstockphoto.com

Androidi operatsioonisüsteemiga mobiiltelefonid edastavad Google'ile asukohainfot isegi siis, kui sellise info edastamine on kasutajate poolt telefoni seadetest otseselt välja lülitatud, paljastas tehnikaportaal Quartz.

Paljud inimesed mõistavad, et nutitelefonid jäädvustavad ja kajastavad ka reaalajas oma paiknemist. Samas on kasutajatele pidevalt kinnitatud, et telefoni seadetest saab seadme positsioneerimise välja lülitada.

Nüüd paljastas aga tehnoloogiaportaal Quartz, et Google'i operatsioonisüsteemi Android kasutavad telefonid edastavad asukohainfot isegi siis, kui telefoni positsioneerimine on seadetest teadlikult välja lülitatud, kui ühtegi rakendust ei kasutata ning kui telefonis pole isegi SIM-kaarti. Seejuures edastavad Androidi operatsioonisüsteemiga telefonid positsioneerimisinfo kasutaja teadmata Google'ile – eeldusel, et telefonil on ühendus internetiga.

Positsioneerimisandmeid saatis välja muude protsesside taustal töötav Google Play rakendus, mis on paigaldatud Androidi telefonidele juba tehases ja millel omakorda on ligipääs pea kõigile Androidi rakendustele. Seejuures näitasid Quartzi testid, et positsioneerimisandmete varjatud edastamist pole mitte kuidagi võimalik telefoni kasutajal välja lülitada.

Operatsioonisüsteemi Android kasutavad telefonid edastavad asukohainfot isegi siis, kui telefoni positsioneerimine on seadetest teadlikult välja lülitatud, kui ühtegi rakendust ei kasutata ning kui telefonis pole isegi SIM-kaarti.

Olles tuvastanud sellise varjatud infokogumise, pöördus Quartz vastava infoga Google'i poole, mis kinnitas etteheiteid. Samas ütles Google'i esindaja, et kuigi telefonid on kasutajate teadmata positsioneerimisinfot edastanud, pole seda infot kunagi salvestatud ega kasutatud. Samuti kinnitas Google'i esindaja, et seesugune varjatud positsioneerimisandmete edastamine lõpetatakse hiljemalt novembrikuu lõpuks.

Quartzi esindajate sõnul on Google'i selgitused selle kohta, nagu puuduks positsioneerimisandmete varjatud edastamisel mingi omakasupüüdlik tagamõte, ebaveenvad.

Kuigi Androidiga telefonide kaudu Google'ile edastatav informatsioon on krüpteeritud, ei saa välistada, et seda teavet jagatakse kolmandate osapooltega, kelleks võivad olla nii õiguskaitse- ja luureteenistused kui ka personaliseeritud reklaami edastamisest huvitatud äriettevõtted. Teatavasti on igal telefonil unikaalne ID-number, mille kaudu saab positsioneerimisandmete kaudu tuvastada ka konkreetset telefoni kasutava inimese paiknemise.

Asjatundjate sõnul on Quartzi avastus vaid üheks näiteks sellest, kui vähe nutiseadmete ja arvutite kasutajad tegelikult teavad selle kohta, mis nende masinates toimub ning kuivõrd nende andmed on kaitstud.

Juba 2014. aastal olid 87% Eestis kasutatavatest nutitelefonides Androidi operatsioonisüsteemi põhised.

Just sel nädalal on tõusnud avalikkuse tähelepanu alla aastaid Eestis toimunud elektroonilise side andmete (sh mobiilikõnede metaandmete) lauskogumine ja salvestamine ning nende andmete väljastamine tervele reale ametkondadele, olgugi, et Euroopa Kohus kuulutas sellise praktika juba 2014. aastal põhiõigustega vastuolus olevaks (vt lähemalt siit, siit ja siit).

Juhtkiri: ebaseaduslikult nuhkiv riik ja jaanalinnupoliitika