Jõulude tähistamine tänavu 6. jaanuaril Jaroslavli katedraalis. Foto: Maksim Grigorjev, TASS/Scanpix

Eile 11. jaanuaril tähistati Venemaal Jaroslavli oblastis õigeusu kiriku ja piirkondliku tervishoiuosakonna initsiatiivil abordivaba päeva, meenutamaks kuningas Heroodese poolt pärast Jeesuse sündi surmatud väikelapsi.

Abordid olid keelatud kõikides riiklikes tervishoiuasutustes. Vabatahtlikult kutsuti abordivaba päevaga liituma ka erakliinikuid.

Ühtlasi meenutati oblastis Heroodese käsul hukatud väikelapsi küünalde süütamisega.

Petlemma laste tapmisest kirjutab Matteuse evangeelium, salmides 16 – 18:

Kui nüüd Heroodes nägi, et tähetargad on teda petnud,
raevutses ta väga ning laskis tappa Petlemmas ja
selle piirkonnas kõik poeglapsed, kaheaastased ja nooremad,
arvestades seda aega, mille ta oli tähetarkadelt täpselt välja
uurinud. Siis läks täide, mida on räägitud prohvet Jeremija kaudu: “Raamas kuuldakse häält, nutmist ja kaebamist on palju. Raahel nutab oma lapsi ega lase ennast lohutada, sest neid ei ole enam.”

Peter Paul Rubensi maal “Süütalaste tapmine”. Foto: Jean-Pol Garandmont, Wikimedia Commons