Illustratsioon: Objektiiv

Objektiivi toimetus tänab tuhandeid toetajaid, kelle panusele toetudes läheme uuele aastale ja uutele väljakutsetele vastu kindlas teadmises, et paljud inimesed peavad endiselt meie portaali tööd vajalikuks ja oluliseks.

Eile õhtul jõudis lõpule kuu aega väldnud Objektiivi jõulukampaania, millega kogusime rahalisi vahendeid järgmise meie portaali tegevuse jätkamiseks. Nagu kõik eelnevad kampaaniad, nii läks ka seekordne kampaania hästi korda, jõudes eesmärgini juba kümne päevaga.

Nagu kevadise kampaania raames, nii annetati ka sel korral Objektiivile ligi 105 tuhat eurot. Seega sai miinimumeesmärgiks seatud summa ületatud ca 30 tuhande euroga. Täname siiralt kõiki neid tuhandeid inimesi, kelle usaldusele ja rahalisele panusele toetudes läheme uuele aastale vastu.

Kampaania õnnestumine kinnitab taas kord, et paljud inimesed peavad Objektiivi tööd vajalikuks ja oluliseks. Just annetused on selle kõige selgemaks kinnituseks, sest neist nähtub inimeste valmidus anda ettevõtmisse oma reaalne rahaline panus ehk loobuda mingist osast isiklikust hüvest ühise hüve kasuks.

Ikka ja jälle näitavad Objektiivi kampaaniad ka seda, kuidas peaks toimima tõeline kodanikuühiskond. Erinevalt võltskodanikuühendustest ei sõltu sajaprotsendiliselt eraisikute anntustest rahastatud Objektiiv valitsuse, välisriikide, parteide või Euroopa Liidu toetustest ega ka reklaamiostjate ootustest. Sellisena ei täida me kellegi poliitilist või ideoloogilist tellimust, vaid oleme reaalselt sõltumatud.

Kõik märgid näitavad, et algav aasta ei tule Objektiivile lihtsam kui lõppev. Hea on minna uutele raskustele vastu teadmises, et meie taga seisavad tuhanded pühendunud toetajad – toetajaid, milliseid ei ole Eestis mitte ühelgi teisel väljaandel.

Südamlik tänu teile selle eest! Pingutame jätkuvalt, et teie usaldust õigustada, seistes üha kasvavast survest hoolimata vaba ja õiglase ühiskonna ideaali kaitsel.