USA suurim pank JP Morgan Chase (JPMC), millel on globaalsed ärihuvid ning ülemaailmne statistiline andmebaas, avaldas hiljuti enda kasutuses oleva informatsiooni põhjal ülevaate koroonaviiruse piiramise meetmete efektiivsusest maailmas.

Panga hinnangul ei ole koroonaviiruse leviku dünaamika ja rahvatervisliku koguefekti arvesse võttes võimalik tuvastada praktiliselt mingisuguseid erinevusi riikide vahel, mis rakendavad rangeid ühiskonna lukustamise meetmeid nendest riikidest, kus meetmed on tagasihoidlikud või puuduvad sootuks.

JPMC võrdles riike, mille sotsiaalmajanduslik funktsioneerimine jätkus pandeemia käigus väheste interventsioonidega (Rootsi, Jaapan, Brasiilia, Korea, mõned USA osariigid) riikidega, mis rakendasid tugevaid sotsiaalkontrolli meetmeid (sotsiaalne distantseerumine, obligatoorne maski kandmine, liikumispiirangud jms) ning ei suutnud tuvastada, et kontrollimeetmete rakendamine oleks neid jõustanud riikides väljendunud mingilgi määral paremas rahvatervislikus tulemuses.

Kuigi viiruse leviku kontrollimiseks rangeid meetmeid rakendanud riikides oli võimalik täheldada viiruse leviku väiksemat ulatust, oli vahe üliväike. Mis veelgi ootamatum – suremus koroonaviirusesse oli rangeid kontrollmeetmeid rakendanud riikides isegi pisut suurem.

Andmete analüüsi tulemused sunnivad JP Morgan Chase'i analüütikuid soovitama riikidele loobumist ühiskonna lukku keeramise meetmetest, kuna tegemist on käitumisviisiga, mis garanteerib ekstreemse ühiskondliku kriisi ilma ühegi reaalselt tuvastatava rahvatervisliku kasutegurita.

Toimetas Adrian Bachmann