Olukord, kus Eesti riik ise tellib sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingult rahvale tehtava homopropaganda teenust, on mõistusevastane ja tuleb kiiremas korras lõpetada. Valitsuse konservatiivsetel erakondadel on kohustus avaldada survet oma partnerile, et ebaõiglane ja rahvast lõhestav korraldus muuta, tõdeb Objektiivi toimetus juhtkirjas. 

Hiljuti avaldasime Objektiivis uudise sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvooru nõuete kohta, mis näitavad ühemõtteliselt, kuidas Eesti Vabariigi valitsusasutus sisuliselt tellib Eesti LGBT Ühingult partnerlussuhte sõlmimise ja sellega kaasneva rahastuse kaudu homopropaganda ja homolobi osutamise teenust. 

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse II taotlusvooru kutse kannab pealkirja "Ühiskonna võimestamine mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes" ning ministeeriumi strateegilise partneri kohustuste hulka kuulub muuhulgas "[k]odanikuühiskonna teadmistepõhine eestvedamine ja -kõnelemine ühiskonna mitmekesisuse ja vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes, selle teemalise huvikaitse edendamine ja koordineerimine ning vähemustesse kuuluvate inimeste nõustamine." 

Ministeeriumi strateegiline partner peab tähelepanu pöörama negatiivsetele eelarvamustele ja stereotüüpidele põhinevate hoiakute ja praktikate muutmisele vähemuste suhtes, võrdse kohtlemisega seotud õiguste kaitsele, mis ministeeriumi enda arvates pole ei piisav ega tõhus. Lisaks sellele ootab riik oma partnerilt osalemist poliitika- ja seadusandluse kujundamise protsessides, mille eesmärgiks oleks tagada vähemuste parim õiguskaitse ning olla vähemusgruppide võrdse kohtlemise küsimustes eeskõnelejaks.

Kui sotsiaalvaldkonna bürokraatlikest ja pahemliberaalsetest koodsõnadest kubisev žargoon tõlkida arusaadavasse Eesti keelde, avaneb meile pilt, mis peaks valitsuse konservatiivsed jõud ehk EKRE ja Isamaa tõstma tagajalgadele.

Vastus küsimusele, kes on ühiskonna lõhestamise ja suuremale osale kodanikest sügavalt vastumeelse homopropaganda taga, tuleb otse ja selgelt välja öelda: selle taga on Eesti valitsus ja Eesti riik.

Lühidalt öeldes tellib sotsiaalministeerium ehk üks Eesti riigi täidesaatvat võimu teostav asutus enda poolt seatud ettekirjutuste ja nõuete kohaselt Eesti LGBT Ühingult homopropaganda levitamise ja homolobi elluviimise teenust ning rahastab seda hasartmängumaksu seadust väänates, kui mitte otseselt seadust rikkudes. Vastus küsimusele, kes on ühiskonna lõhestamise ja suuremale osale kodanikest sügavalt vastumeelse homopropaganda taga, tuleb otse ja selgelt välja öelda: selle taga on Vabariigi Valitsus ja seega Eesti riik. 

Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvooru kaaskirjast ja dokumentidest käib selgelt läbi idee, mille kohaselt peab riiklikku rahastust nautiv partner asuma tööle ühiskonna üldiste hoiakute muutmiseks homoseksualismi ja "soovahetuse" normaliseerimise suunas. Sotsiaalministeeriumi kaaskiri toob pikalt ja põhjalikult välja arvamusküsitluste tulemusi homoseksuaalsuse aktsepteerimise kohta Eestis ning kurdab, et see on ikka veel liiga madal, kuigi liigub pahemliberaalide poolt vaadatuna paremuse suunas, ning räägib sealjuures selgelt, kuidas rahastuse eeldusena tuleb partneril üles näidata vastava "teavitustöö" ehk maakeeli homopropaganda valmidust.

Konservatiividele ei peaks siin olema pikka juttu. Absurdne olukord, kus Eesti riik ise tellib ühemõtteliselt sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingult rahvale tehtava homopropaganda teenust, tuleb lõpetada.

Eelnevast nähtub, kuidas sotsiaalministeeriumist on saanud sotside aastatepikkusel eestvedamisel eelkõige pahemliberaalne mõtte- ja mõjutuskoda.

Konservatiividel ei peaks siin olema pikka juttu. Absurdne olukord, kus Eesti riik ise tellib ühemõtteliselt sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti LGBT Ühingult rahvale tehtava homopropaganda ja homolobi teenust, tuleb kiiremas korras lõpetada. Valitsuse konservatiivsetel erakondadel on kohustus avaldada survet oma partnerile Keskerakonnale, kelle sotsiaalminister Tanel Kiik ja kuuldu kohaselt ka peaminister Jüri Ratas asusid jõuliselt homoühingu riikliku rahastamise senise korra kaitsele. 

On selge, et eelkõige valitsuses viibivale EKREle, kelle toetajatest olid Turu-uuringute AS-i poolt korraldatud küsitluse kohaselt 86% homoühingu riikliku rahastamise vastu, on olukord eriti täbar. Kui homoühingu rahastamine peaks jätkuma võrreldavas mahus ka EKRE valitsuses oleku ajal, täpselt samamoodi nagu sotside valitsusvastutuse kandmise päevil, oleks tegu kahtlemata tõsise mõlgiga EKRE mainel nende toetajate silmis.

Päisepilt: Eesti Vabariigi valitsuse pressikonverents. Foto: Scanpix