Rubriik: Juhtkiri


JUHTKIRI ⟩ Taas on aeg selg sirgu lüüa!

Laupäeval toimuv meeleavaldus on meie rahva iseloomu testiks – siin on reaalne võimalus näidata üheskoos, et meie rahvas kannab endiselt südames õigluse ja vabaduse ideaali ning on valmis ka selle ideaali kaitseks välja astuma, toonitab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

JUHTKIRI ⟩ SAPTK kaebuse rahuldamata jätmine tõstatab tõsiseid küsimusi kohtu sõltumatusest

Kui kohus jätab oma otsuse kujundamisel kaebuse esitaja keskse tähtsusega argumendid kas täielikult tähelepanuta või ei pööra neile kohast tähelepanu, siis võib põhjendatult küsida, kas kohus on käitunud ausameelselt ja sõltumatult või on pigem tegutsetud valitsuse huvide esindajana, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas, kommenteerides Tallinna Halduskohtu poolt SAPTK kaebuse rahuldamata jätmist.

JUHTKIRI ⟩ Kes ja kuidas vastutab politsei võimu kuritarvituste eest?

Mis mõtet on kodanikel Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) poolsete võimu kuritarvituse vastu kohtusse pöörduda, kui ka jõustunud kohtuotsusega kinnitust leidnud kuritarvituste eest ei pea mitte keegi mitte mingit vastutust kandma ei ametkondlikul ega poliitilisel tasandil, küsib Objektiivi toimetus juhtkirjas.

JUHTKIRI ⟩ Milles seisneb Afganistani sõja peamine õppetund Eestile?

Afganistani sõja õppetund seisneb kokkuvõttes paljuski selles, mida tervemõistuslikud inimesed teavad niigi – ultimatiivselt saab iga riik loota vaid iseendale ja heal juhul oma headele naabritele, mitte aga suurvõimudele, kelle otsused lähtuvad sootuks muudest kaalutlustest kui kusagil kaugel paiknevate väikeriikide huvid, toonitab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

JUHTKIRI ⟩ Kaitseväe ja politsei sundvaktsiiniterror on julgeolekuoht

Sundvaktsineerimist peale surudes on kaitseväe ning politsei- ja piirivalve ameti juhtkond pöördunud oma enda inimeste vastu, andes neile ja laiemalt ühiskonnale üheselt mõistetava sõnumi, et peamine instants, mille vastu teenistujatel ja kodanikel tuleb vaktsiiniterrori juurutamisel seista, on mitte väline surve, vaid meie enda maa valitsus ja jõustruktuuride juhtkond, leiab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Juhtkiri ⟩ Homoseksualism kui Euroopa Liidu alusväärtus

Hiljuti Euroopa Liidu tippkohtumisel nähtud piinlik poliitiline rünnak Ungari vastu kinnitab, et homoseksualismist on tehtud euroliidu alusväärtus, mis troonib väärtuste hierarhia tipus ning mille peavad omaks võtma kõik liikmesriigid, kirjutab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Leht 1 / 29