Lääneriikides läbi surutava sooideoloogia viimaste hullustega tutvudes tasub meeles pidada, et Eestiski valmistatakse parasjagu ette samme, millega tõhusamalt laste sooidentiteedi kallale minna ning neid selle demoonilise ideoloogia abil vaimselt ja füüsiliselt sandistada. Lapsevanemad peavad olema valvel, hoiatab Objektiivi toimetus juhtkirjas.

Hiljuti analüüsisime Objektiivis šokeerivat materjali läänes levinud väikelaste sooideoloogilisest ajupesust, mis on jõudnud hullumeelse, kui mitte lausa kuritegeliku tasemeni. Kanada sihtasutuse Jasmin Roy Sophie Desmarais Foundationi kampaanias kinnistatakse väikelastes arusaama, et sooline identiteet on valiku küsimus, mis allub südame tunnetele.

Kanada kampaaniad, millega väikesed lapsed allutatakse sügavalt perversse ideoloogia vastutustundetutele inimkatsetele, marsivad revolutsiooni avangardis. Tasub aga tähele panna, et ka Eestis valmistatakse parasjagu ette samme, mille abil saaks tõhusamalt laste sooidentiteedi kallale minna ning neid demoonilise sooideoloogia abil vaimselt ja füüsiliselt sandistada. LGBT-liikumise kavandatud sammudest on avalikeski allikates arvukaid signaale.

Juba 2016. aasta sügisel algatas poliitikauuringute keskus Praxis koostöös Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudiga kampaania, mille raames "nõustati" koolijuhte "sooteadlikkuse" küsimuses. Mida sooteadlikkuse all silmas peeti, andis mõista Praxise analüütik Helen Biin, kes rääkis avameelselt, kuidas lapsevanemad ja kooliõpetajad ei tohiks sekkuda lapse soovi "soonormist väljaspool olla". Kui poiss peaks soovima esineda printsessina, tuleb teda toetada.

"Me ju lapsevanemana tõmbame tihti ise selle soovi maha, ehk ütleme mis on aktsepteeritav. Kui poiss ütleb, et tema tahab olla printsess, siis tavaline reaktsioon lapsevanemal on ju: "Mis mõttes, sa oled ju poiss! Mis mõttes sa paned roosa kleidi nüüd selga ja oled printsess?". Me ise õpetame seda. Sellest ei juhtu midagi hirmsat, kui poiss soovib printsessi mängida," rääkis Biin, olles veendunud, et „meil Eestis tegelikult astutakse [sooideoloogia juurutamisega] edasi."

Aastaid soolise võrdõiguslikkuse volinikuna töötanud Mari-Liis Sepper tõdes aga eelmise aasta kevadel maksumaksjate ülalpeetavas kultuurilehes Sirp avaldatud artiklis "Virdav ja vulav", et igasugune sooline liigitamine on kurjast.

"Sugu on nagu rass, seda ei ole olemas mujal kui ideoloogide ning nende järgijate peas. Rassism ei ole mitte üksnes rassiliigitusel põhinev võimuhierarhia, rassivaen ja rassieelarvamusest tõukuvad kuriteod, vaid juba liigituse akt iseeneses. Sama lugu on sooga," kirjutas endine kõrge riigiametnik.

Sepperi hinnangul on igasugune bioloogiline sookuuluvus ja sellele rajanev seksuaalne normatiivsus ühemõtteliselt fašism: "Subjekti seksuaalne identiteet on valik, soovin uskuda, et üha vabam vanuse lisandudes ning hoolimata üha jõulisemalt pealetungivast heterofašistlikust poliitsurutisest."

Tallinna Ülikoolis tegutseb soouuringute uurimisrühm, kuhu kuuluvad 15 „uurijat", kelle akadeemiline ampluaa on lai ja mitmekülgne. Mainimist väärivad näiteks sellised distsipliinid nagu kriitilised mees- ja maskuliinsusuuringud, sugu, feminism ja intersektsionaalsus inimeste ja loomade vaheliste suhete uurimises, ökofeministlik ulmekirjandus, transsektsionaalsus, LGBTQ+ uuringud, transuuringud, mütoloogia- ja sümboolse keele ümbermõtisklemine sooperspektiivist koos muinasjuttude feministliku käsitlusega, enamuse ehk domineerijate ja vähemuse ehk domineeritavate suhted asümmeetrilisel võimuväljal jms.

Võib ainult oletada, et nii mõnigi „soouuringute spetsialist" leiab oma tee üldhariduslikesse õppeasutustesse, et vorpida enda ideoloogilistele arusaamadele väärilisi pärijaid.

Kõike eelnevat nähes peavad inimesed aru saama, et LGBT-liikumine moodustab ideoloogilise, maailmavaatelise ja organisatoorse terviku. Nendes maades, kus seksuaalrevolutsioon on kaugemale arenenud, normaliseerib seesama liikumine väikelaste sooidentiteedi häireid, kuigi revolutsiooni rongilt „mahajäänud" Ida-Euroopas üritatakse meeleheitlikult läbi suruda „alles" kooseluseadust ja sellele paratamatult järgnevat homoabielu.

Siht on LGBT-liikumisel aga selge ning kõiki neid ogarusi, mida näete parasjagu Kanadas, Šotimaal, Hollandis, Saksamaal või USA-s aset leidmas, on plaanis juurutada kõikvõimalike „soouuringute spetsialistide" ja sotsiaalministeeriumi riigieelarvelisele reale pugenud pahemäärmuslaste abil ka siin Eestis – teie laste ja lastelaste meeltes.

Seetõttu on kodanikel vaja võtta võitlev hoiak: esiteks on vaja end revolutsiooni edasiarenenud vormidega kurssi viia, seejärel tuleb tuvastada sellesama ideoloogia eestvedajate varjatud kavatsused siin Eestis ning asuda aktiivselt jälgima igat nende väiksematki sammu, millega nad kavatsevad meie lapsi indoktrineerida. Perversse ideoloogia esimeste juurutamispüüdluste peale tuleb aga asuda häälekalt protesteerima. Sooideoloogia hullumeelsuste vastu tuleb üles näidata täielikku sallimatust, sest meie kõige kallima vara, meie laste tuleviku nimel pole ükski ohver liiga suur.

Kui me ei suuda oma lapsi kaitsta sooideoloogia eest, siis kes me inimestena üldse oleme?

Fookuses: väikelaste sooideoloogiline ajupesu läänes on ületanud kuritegeliku piiri

Ajupesu kibedad viljad: üha enam lapsi määratleb end transsoolistena

Kuritegelik: transsooline nukuke teeb lastele mesimagusat ajupesu