Kanada sihtasutus Jasmin Roy Sophie Desmarais Foundation on koolikiusamise vastase võitluse sildi all välja tulnud alg- ja põhikooli õpilastele suunatud indoktrineerimisvideote ja -brošüüridega, mille eesmärgiks on lastele nukkude abil transsoolisust tutvustada ning seda soolise identiteedi häiret normaliseerida.

Sihtasutuse kodulehel on nende ametliku eesmärgina deklareeritud, et „Jasmin Roy Sophie Desmarais Foundationi peamine missioon on võidelda alg- ja põhikooli laste vastase kiusamise, vägivalla ja diskrimineerimise vastu" ning „aidata kaasa õpilastele hooliva keskkonna loomisele."

Montrealis baseeruva sihtasutuse asutaja ja presidendi, näitleja Jasmin Roy ning sihtasutuse aupatrooni, kontserdikorraldaja Sophie Desmaraisi uusim LGBT+ kampaania kannab aga nime „Sotsiaalne ja emotsionaalne õpe, et aidata lastel oma identiteeti jaatada" ning selle eesmärgiks on tutvustada alg- ja põhikooli lastele transsoolisust, et seda soolise identiteedi häiret laste ja teismeliste seas normaliseerida. Selleks on nad koostanud neli brošüüri ja neli õppevideot, milles julgustatakse lapsi oma soolist identiteeti avastama ja jaatama isegi juhul, kui tegemist on psühholoogilise häirega (nt sooline düsfooria, transseksuaalsus, laste soolise identiteedi häire), mis vajaks professionaalset abi ja ravi.

Videod

Kampaania esimeses, sissejuhatavas videos tutvustab väikese poisi välimusega käpiknukk ennast vaatajatele ja kutsub neid üles tutvuma tema maailma ja sõpradega:

„Tere, minu nimi on Julien. Kui ma olin väikene, kutsusid inimesed mind Juliaks ja arvasid, et ma olen väikene tüdruk. Kuid oma südames tundsin ma, et ma olen väikene poiss. Kui te soovite tutvuda minu maailma, sõprade ja imeliste lugudega, siis vajutage sellele lingile."

Teine video pealkirjaga „Julia on kurb" räägib aga eelloo sellest, kuidas väikene Julia otsustas ühtäkki Julieniks hakata, kuna oli tüdrukuna lihtsalt kurb, sest on ennast tegelikult alati poisina tundnud. Julia mõttele oma soolist identiteeti muuta kiidab aga julgustavalt ja entusiastlikult takka tema sõbranna Alex.

Alex: Tere, Julia! Me otsisime sind. Kas sa ei tule oma sõpradega mängima?

Julia: Ei. Mul pole tuju.

Alex: Miks mitte?

Julia: Ma ei tea. Mul lihtsalt pole tuju.

Alex: Kas saad mulle rääkida, kuidas sa end tunned?

Julia: Ma tunnen ennast kurvana.

Alex: Tõesti? Miks sa ennast nii kurvana tunned?

Julia: Ma tahan, et inimesed ei kutsuks mind enam Juliaks.

Alex: Okei. Kelleks sa tahad, et nad sind kutsuksid?

Julia: Julieniks.

Alex: Oh, see on ilus nimi! Aga miks sa tahad, et nad sind Julieniks kutsuksid?

Julia: Sest Julia on tüdruku nimi ja ma ei ole väikene tüdruk. Ma ei ole end kunagi tüdrukuna tundnud, kuid kõik arvavad, et ma olen väikene tüdruk.

Alex: Tõesti? Mul on hea meel, et sa seda mulle rääkisid. Mul polnud õrna aimugi, et sa ennast niimoodi tundsid. Sa ju tead, et ma armastan sind ning et ma jään sind alati armastama.

Julia: Aitäh, et sa mu ära kuulasid ja nii mõistev oled. Ma armastan sind ka Alex.

Alex: Nii Julien. Kuidas ma saan sind õnnelikumaks teha?

Julia: Ma tahan oma juukseid lõigata.

Alex: Suurepärane! Siis me peame koos juuksurisse minema.

Julia: Ja ma ei taha enam kleite ega tüdrukute riideid kanda.

Alex: Siis me peame koos šoppama minema. Sa saad valida need riided, mida sina kanda tahad. Kas sobib nii?

Julia: Jah. Kas inimesed saaksid lõpetada minu kutsumise Juliaks?

Alex: Jah, Julien. Aga sa pead mõistma, et muutused võivad natukene aega võtta. Me räägime sinu sõpradele head uudist ja palume neil sind nüüdsest Julieniks kutsuda. Kuid mõnikord võivad nad selle ära unustada, seega peame kannatlikud olema.

Julia: Tõsi, mõnikord nad võivad unustada. Ma mõistan. Nad on mind alati Juliaks kutsunud.

Alex: Nonii, kuidas sa ennast nüüd tunned?

Julia: Palju paremini! Ma tunnen uhkust, et ma sinuga rääkisin ja sa mind ära kuulasid.

Alex: Suurepärane! Mida sa vajad?

Julia: Ma tahan, et sa aitaksid rääkida kõikidele ja mu sõpradele, et ma tunnen ennast väikese poisina ning et mu nimi on Julien.

Alex: Võid selles kindel olla! Mul on nii hea meel, et sa mind usaldad. Kas sa teadsid, et maailmas on palju sinusuguseid lapsi?

Julia: Tõesti? Ma tundsin, et olen ainus.

Alex: Oh, ei. Neid on miljoneid ja miljoneid.

Julia: Oh, vau, see on imeline!

Alex: Jah. Aga kuigi neid on miljoneid, oled sina eriline. Kogu maailmas ei ole ühtegi sellist Julieni nagu sina. Ma olen uhkusega sinu sõber.

Kolmandas videos „Süda, mis teab kõike" on Juliast saanud aga juba Julien ning uudse olukorra ehk muutunud soolise identiteedi selgitamiseks tema hämmingus sõpradele võtab Alex appi laste soolise identiteedi häirest pajatava lastelaulukese.

Alex: Julien on oma südames alati tundnud, et ta on väikene poiss. Tema süda ütles talle, kes ta on. Sest kui süda nii ütleb, siis see on tõsi.

"Südames me teame, kes me oleme,

kui see on hea, siis see on õige,

on väikesed poisid, on väikesed tüdrukud,

on väikesed tüdrukud, kes tunnevad, et nad on väikesed poisid,

on väikesed poisid, kes tunnevad, et nad on väikesed tüdrukud,

see on nagu iga tunne, ilus ja hea,

kui see on hea, siis see on õige,

sest oma südames me lihtsalt teame, kes me oleme."

Alex: Sest meie süda on see, mis meile ütleb, kas oleme väikene tüdruk või väikene poiss.

Neljandas videos „Mänguasjad on mänguasjad" püütakse aga lastele selgeks teha, et kõik mänguasjad on võrdsed ning ei ole ainult tüdrukute või ainult poiste mänguasju ning et ei ole ilus kellegi üle naerda, kui ta mängib vastassugupoole jaoks mõeldud mänguasjadega. Selleks, et asi puust ja punaseks teha, agiteerib Alex Julia või Julieni sõpru mittesoospetsiifiliste mänguasjadega mängima. Kuigi üks sõpradest ei taha esmalt plaaniga kaasa minna, sest poisina on talle roosade nukukestega mängimine loomuomaselt piinlik, tehakse talle kiiresti selgeks kui kitsarinnaline selline šovinistlik suhtumine on. Kui ka viimane vastupanu oma leeris alla on surutud, minnakse üheskoos suure hurraaga teisi lapsi sooideoloogiasse indoktrineerima.

Brošüürid

Esimene brošüür/juhend kannab kampaaniaga sama nime ning see keskendub väidetavalt „emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste ning suhtlusoskuse arendamisele, et võimaldada lastel paremini oma vajadusi rahuldada, ennast paremini kehtestada ning oma empaatiavõimet kasvatada." Brošüüri koostajad usuvad, et nende õppeprogramm „võimaldab lastel elada teistega harmoonilisemalt erinevuste propageerimise tõttu."

Teine brošüür kannab nime „Laste teavitamine varajases lapsepõlves soo, soolise identiteedi ja soolise eneseväljendusega seotud teemadest." Selle brošüüri näol on tegemist „õppevahendiga koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja haridustöötajatele, et nad saaksid õpilasi aidata avastada, mõista ja aktsepteeerida soolist mitmekesisust, transsoolisust ja mittebinaarseid soolisi identiteete ja eneseväljendusi." Selles väidetakse, et see „sisaldab kasulikku ja üldist teavet sooliste kontseptsioonide ja soolise eneseväljenduse kohta, kuidas 2 kuni 7 aastaste laste sooline identiteet välja kujuneb ning samuti peatükke, mis puudutavad soolise identiteedi ja eneseväljendusega seotud kognitiivset, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut." Samuti on brošüüris ära toodud täiendavat materjali „aruteludeks ning mängudeks, mille abil vastata laste ja nende eakaaslaste küsimustele nende soolise identiteedi ja soolise eneseväljenduse kohta."

Kolmas brošüür „Laste teadlikkuse toetamine varajases lapsepõlves, et nad avastaksid, mõistaksid ja aktsepteeriksid soolist mitmekesisust, soolist identiteeti ja soolist eneseväljendust" on oma eesmärgilt sarnane eelnevaga, kuid on suunatud lastevanematele.

Brošüüris on lastevanematele ära toodud ka mitmeid käske ja keelde, mida tuleks oma lapse kasvatamisel järgida.

Käsud:

 • Esitage küsimusi ja vastake küsimustele.
 • Andke oma lapsele vabadust ise otsustada.
 • Juhendage oma last mängude abil.
 • Propageerige aktsepteerimist.
 • Hinnake erinevusi.
 • Julgustage oma last [oma soolist identiteeti] avastama.
 • Tuletage oma lapsele meelde, et ta on armastatud ja hinnatud.

Keelud:

 • Ärge karistage oma last nende sooliste otsuste eest.
 • Ärge sundige peale soopõhiseid tegevusi.
 • Ärge ignoreerige negatiivset suhtumist soosse või küsimustesse.
 • Ärge heidutage, häbistage ega naeruvääristage.
 • Ärge nõudke, et nad oleksid nagu kõik teised.
 • Ärge sundige peale binaarseid soopõhiseid tegevusi ega jäikasid soolisi stereotüüpe.

Neljas brošüür „Õpilaste teadlikkuse toetamine varajases lapsepõlves, et nad avastaksid, mõistaksid ja aktsepteeriksid soolist mitmekesisust, soolist identiteeti ja soolist eneseväljendust" on nii oma eesmärgilt kui ka sisult peaaegu identne kolmanda brošüüriga, kuid on suunatud koolieelsete lasteasutuste õpetajatele ja haridustöötajatele, nagu ka teine brošüür selles loetelus. Ühtlasi tähendab see, et ka selles sisalduvad ülaltoodud käsud ja keelud, mille alusel siis koolieelsete lasteasutuste õpetajad nende hoolde usaldatud lapsi kasvatavad ja suunavad, sealhulgas julgustades neid oma „soolist identiteeti avastama" ning hoidudes „binaarsete soopõhiste tegevuste" ja „jäikade sooliste stereotüüpide peale sundimisest."

Samas ei ole sellises katses väikestele lastele sooideoloogilist ajupesu teha kahjuks midagi uut – näiteks luges juba eelmise aasta LGBTQ-ajaloo kuu raames sarviline transvestiit Xochi Mochi Michelle Obama nimelises raamatukogus väikestele lastele lugusid ette ning rõhutas ühtlasi vajadust „tähed LGBTQIA+ igapäevaelus normaliseerida."